Meetframes voor kustonderzoek op Diepe Vooroever bij Noordwijk

Nieuwsbericht

Meetframes voor kustonderzoek op Diepe Vooroever bij Noordwijk

Gepubliceerd op: 05 april 2018- Laatste update: 24 april 2018 14:47 uur

Op 4 april 2018 heeft Rijkswaterstaat 3 meetframes geplaatst op de Diepe Vooroever bij Noordwijk voor metingen die naar verwachting tot begin juni 2018 zullen duren. De metingen zijn onderdeel van het 5-jarig onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0, dat in augustus 2017 is gestart.

De onderzoeken voor Kustgenese 2.0 leveren kennis op die onze Nederlandse kust na 2020 beter moet beschermen tegen de gevolgen van zeespiegelstijging.

Advies aan de scheepvaart tijdens kustonderzoek

De frames staan op een afstand van 2 tot 13 km uit de kust van Noordwijk en zijn uitgerust met sensoren die informatie inwinnen over stromings- en sedimentpatronen. Rijkswaterstaat adviseert gebruikers van het gebied zoals vissers en beroeps- en recreatievaarders om gedurende de meetperiode 200 m afstand van de markering aan te houden. De frames zijn gemarkeerd met kardinale betonning en gele bijzondere markeringen. De locaties van de stalen frames met meetapparatuur zijn ook aangegeven via de Berichten aan Zeevarenden (BaZ).

Onderzoek voor Kustgenese 2.0

De informatie is input voor het onderzoeksproject Kustgenese 2.0. Dat moet antwoord geven op de vraag hoe we de Nederlandse kust ook in de toekomst op een duurzame, ecologisch verantwoorde manier met zand kunnen onderhouden en hoeveel zand daarvoor op welke plekken nodig is.

Meer informatie over kustonderzoek en Kustgenese 2.0

Kijk voor meer informatie over en de planning van het meerjarig onderzoeksprogramma op de projectpagina Kustgenese 2.0 of bel de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat op 0800-8002.

Meer nieuws Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Onderliggende pagina's