Kustonderhoud Oostkapelle afgerond

Nieuwsbericht

Kustonderhoud Oostkapelle afgerond

Gepubliceerd op: 05 april 2018- Laatste update: 05 april 2018 09:48 uur

Eind maart 2018 heeft Rijkswaterstaat het kustonderhoud afgerond voor de kust van natuurgebied De Manteling, ter hoogte van Oostkapelle. In de afgelopen maanden is de zeebodem hier aangevuld met 1,5 miljoen kubieke meter zand.

Dit zand helpt de kust mee te groeien met de stijging van de zeespiegel en bevordert naar verwachting de aangroei van duinen in De Manteling. Het is voor het eerst dat op deze plek zand voor de kust is aangebracht.

Natuurgebied De Manteling is een van de parelprojecten uit de Nationale Visie Kust. In deze gebieden worden kustveiligheid en andere belangen aan elkaar gekoppeld. Omdat in het duingebied van De Manteling meer dynamiek is gewenst, zijn hier de belangen van kustveiligheid en natuur gecombineerd door zand voor de kust op de zeebodem aan te brengen.

Monitoring

Omdat hier voor de kust geen duidelijke zandbanken liggen, wordt in de komende jaren gemonitord hoe het zand zich richting kust, de duinen en De Manteling verplaatst. Dit wordt vergeleken met de zandverplaatsing bij een actief zandbankensysteem.

Onder water of op het strand

Waar het kan, brengt Rijkswaterstaat zand onder water aan, en waar het moet, op het strand. Onder water is meestal goedkoper en geeft minder overlast voor strandbezoekers. Door wind, getij en stroming verplaatst het zand op natuurlijke wijze geleidelijk naar het strand.

Noodzaak kustonderhoud

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Meer informatie kustonderhoud

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de pagina Kustonderhoud of via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's