[Interview] Kabel- en leidingverlegging, een zorgvuldige en langdurige klus

Nieuwsbericht

[Interview] Kabel- en leidingverlegging, een zorgvuldige en langdurige klus

Gepubliceerd op: 04 juni 2018- Laatste update: 04 juni 2018 10:18 uur

Het verbreden van de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide omvat méér dan het uitbreiden en verleggen van asfalt. Het heeft ook gevolgen voor alles wat onder de grond ligt: vele kilometers aan kabels en leidingen. We kunnen niet zomaar een schop in de grond steken. Voordat de verbreding van de A2 kan starten, is een zorgvuldige ondergrondse inventarisatie en verlegging noodzakelijk.

Bijna 2 miljoen km aan kabels en leidingen

In heel Nederland ligt bijna 2 miljoen km ondergrondse kabels en leidingen. Die transporteren water, elektriciteit en dataverkeer, maar ook gas en petrochemische (vloei)stoffen. ‘Bij elke reconstructie of wegverlegging, zoals het project van de snelweg A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide, inventariseren we vooraf zorgvuldig wat er ondergronds door het betreffende gebied loopt. En van welke omvang, materialen en leeftijden die kabels en leidingen zijn’, vertelt Danny Vorderhake, adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat. ‘Zo wil Rijkswaterstaat– én moeten ze conform WION-wet – graafschade voorkomen. Dat kan tenslotte leiden tot (persoonlijk) letsel, schade in de omgeving of economische schade. Vandaar dat het onze aandacht heeft.’

Vroegtijdige start verbreding A2

Rijkswaterstaat wil ondergrondse kabels en leidingen in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld hebben. Het verleggen ervan kost namelijk veel tijd. ‘Soms zelfs jaren omdat planologische procedures moeten worden doorlopen’, legt Vorderhake uit. ‘En daarom leg ik die klus het liefst zo snel mogelijk neer bij de aannemer, die de inventarisatie op zich neemt. Vanuit Rijkswaterstaat zit ik op de regiestoel: ik maak (financiële) afspraken met alle netbeheerders, tot wel 20 verschillende partijen. Wat extra aandacht vraagt, zijn de leidingen van én naar het industriecomplex Chemelot. Samen zoeken we de beste mogelijkheden, zodat we kunnen verleggen zonder petrochemische processen stil te leggen.’

Inventarisatie kabels en leidingen afgerond

Welke kabels en leidingen tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide liggen, is inmiddels bekend. Het voorbereiden van de verlegging en eventueel vervanging van verouderde leidingen, kan in feite van start. Wanneer dat precies begint, is volgens Vorderhake nog onduidelijk: ‘We moeten nog nadere afspraken maken met leidingbeheerders. Daarna kunnen ze meteen starten. De grote partijen, zoals Gasunie en PPS-pipeline, krijgen daarbij voorrang. Simpelweg omdat die de meeste voorbereidingstijd nodig hebben om de verlegging te regelen.’

Beperkte overlast verbreding A2

Vorderhake verwacht niet dat het verleggen van kabels en leidingen overlast geeft. ‘Het zal niet nodig zijn om de toevoer van bijvoorbeeld gas of water tijdelijk te staken. Ook een afsluiting van de A2 is niet aan de orde. Omwonenden en weggebruikers zullen er dus nauwelijks iets van merken.’

Onderliggende pagina's