Dijkavond 4: advies voor ontwerp dijkversterking Vlieland

Nieuwsbericht

Dijkavond 4: advies voor ontwerp dijkversterking Vlieland op 19 april 2018

Gepubliceerd op: 10 april 2018- Laatste update: 18 april 2018 15:02 uur

Tijdens de 4e dijkavond op donderdag 19 april 2018 presenteert Rijkswaterstaat het advies voor het ontwerp om de Waddenzeedijk op Vlieland te gaan versterken. Dit zogeheten voorkeursontwerp is het resultaat van gesprekken met omwonenden en belanghebbenden en van bijvoorbeeld technisch en ecologisch onderzoek naar mogelijke oplossingen. De dijkavond is in Badhotel Bruin op Vlieland en begint om 20.00 uur.

De Waddenzeedijk (Omringdijk) beschermt het dorp Vlieland tegen de zee. Deze dijk is bestand tegen flinke stormen, maar voldoet niet meer aan de landelijke veiligheidsnormen waarin we rekening houden met toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven. Daarom is Rijkswaterstaat, samen met Wetterskip Fryslân en de gemeente Vlieland, een verkenning gestart. In deze fase van het project Dijkversterking Vlieland worden mogelijke oplossingen in kaart gebracht en wordt gekeken naar de beste oplossing voor de dijkversterking, het voorkeursontwerp.

Dijkavonden dijkversterking Vlieland

In de verkenningsfase organiseerde Rijkswaterstaat samen met Wetterskip Fryslân en de gemeente Vlieland in 2017 en 2018 een aantal bijeenkomsten, de dijkavonden. Van ruim 22 oplossingsrichtingen is gekomen tot 6 varianten waarvan 3D-visualisaties en animaties zijn gemaakt. Om van zo veel mogelijk bewoners reactie te krijgen op deze ontwerpen, op het thema gebruik en beleving, is eind maart een extra inloopmiddag gehouden. Aanstaande donderdag 12 april 2018 is er nog een inloopmoment van 11.00 – 16.00 uur in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 148, Vlieland.

Meer informatie dijkversterking Vlieland

Meer informatie staat op de projectpagina Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Onderliggende pagina's