Windparken voor de Hollandse kust open voor doorvaart

Nieuwsbericht

Windparken voor de Hollandse kust vanaf 1 mei 2018 open voor doorvaart

Gepubliceerd op: 14 maart 2018- Laatste update: 14 maart 2018 16:48 uur

Windparken voor de Hollandse kust waren nooit toegankelijk voor schepen, maar dat gaat vanaf 1 mei 2018 veranderen. Vanaf die datum is het mogelijk voor schepen kleiner dan 24 meter om door drie windparken voor de kust te varen.

Het gaat om de parken: Luchterduinen (LUD), Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) en Prinses Amalia WindPark (PAWP). De openstelling van de windparken zorgt dat de ruimte op zee efficiënt benut wordt, wat van belang is nu het aantal windparken sterk gaat toenemen.

Noordzee: druk bevaren zee

De Nederlandse Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Ook wordt de zee gebruikt voor andere activiteiten, zoals de offshore industrie, visserij, militaire oefeningen en zandwinning. Door realisatie van windenergie op zee neemt de druk op het gebruik van de ruimte op de Noordzee snel toe. Daarmee ook de noodzaak van het meervoudig gebruik van de ruimte. Doorvaart van windparken is een goed voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik: de bestaande windparken blijven hun energie opwekken en voor (kleine) scheepvaart wordt het mogelijk om de zee tussen de turbines onder strikte voorwaarden te bevaren. Grote schepen blijven gebruik maken van de doorgaande scheepvaartroutes.

(Een animatie.) VOICE-OVER: De Nederlandse windparken in de Noordzee zijn vanaf mei 2018 toegankelijk voor kleine scheepvaart. Ook toekomstige parken zijn, na oplevering, toegankelijk voor doorvaart. Om veilig door de windparken te varen en niets te beschadigen hebben we acht regels opgesteld waaraan je moet voldoen. We zetten deze regels voor je op een rij. Allereerst zijn de windparken alleen toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. Doorvaren mag tussen zonsopkomst en zonsondergang. We hanteren hiervoor de tijden van het KNMI. Vaar je door een windpark, zorg er dan voor dat je automatisch identificatiesysteem altijd aanstaat. Dat moet minimaal van klasse B-kwaliteit zijn. Luister de marifoon uit op VHF-kanaal 16. Je bent verplicht om bereikbaar te zijn en te antwoorden. Je mag niet binnen een straal van 50 meter van de turbinepalen komen. Bij transformatorplatforms is het zelfs verboden om binnen een straal van 500 meter te komen. Dat geldt ook voor lijnen, dobbers, haken en andere voorwerpen vanaf het vaartuig. Verbinding met de bodem is verboden. Je mag dus niet voor anker gaan en ook niet met sleepnetten over de bodem gaan. Wil je vissen, dan mag dat alleen met een handlijn op de juiste afstand. Ander vistuig moet altijd volledig boven de waterlijn te zien zijn. Duiken en kitesurfen zijn verboden. Roekeloos vaargedrag en andere hinderlijke en gevaarlijke activiteiten zijn ook niet toegestaan in de windparken. Houd je je aan deze regels, dan blijven de windparken goed toegankelijk en beperken we samen de risico's tot een minimum. Kijk op windopzee.nl voor alle regels, veiligheidsvoorschriften en tips. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rechts ervan staat het logo van de Nederlandse Kustwacht. Beeldtekst: Kijk op windopzee.nl voor meer informatie.)

Regels doorvaren van windparken

De belangrijkste acht regels voor het doorvaren van windparken onder elkaar:

  • Doorvaren is alleen toegankelijk voor schepen kleiner dan 24 m.
  • Doorvaren mag van zonsopkomst tot zonsondergang (KNMI-tijden).
  • Schepen zijn verplicht een AIS (minimaal klasse B) aan te zetten en een marifoon aan boord te hebben en deze beide te gebruiken.
  • Het is niet toegestaan om binnen 50 m van de turbinepalen en 500 m van een transformatorstation te komen of hieraan aan te leggen.
  • Dit geldt ook voor voorwerpen vanaf het vaartuig, zoals lijnen, dobbers en haken.
  • Het is in de windparken niet toegestaan om contact met de bodem te maken. Bijvoorbeeld om voor anker te gaan of met sleepnetten over de bodem te slepen.
  • Vissen met hengels is toegestaan met inachtneming van bovenstaande afstandsregels. Het gebruik van vistuig mag als deze boven de waterlijn te zien is.
  • Duiken en kitesurfen zijn niet toegestaan.
De windparken zijn uitgerust door nautische apparatuur zoals radar, VHF en AIS om zo de doorvaart te volgen. De Nederlandse Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar nodig. Alle regels, veiligheidsvoorschriften en tips zijn te vinden op de website Windenergie op Zee.

Onderliggende pagina's