Voorbereidend bodemonderzoek voor Blankenburgverbinding

Nieuwsbericht

Voorbereidend bodemonderzoek voor Blankenburgverbinding

Gepubliceerd op: 09 maart 2018- Laatste update: 09 maart 2018 10:28 uur

Ter voorbereiding op de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt vanaf half maart tot eind juni 2018 bodemonderzoek uitgevoerd op het tracé van de nieuw aan te leggen weg.

De Blankenburgverbinding verbindt straks de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg.

Bodemonderzoek Blankenburgverbinding

Twee kleine vrachtauto’s voorzien van rupsbanden rijden komende periode door het gebied ten noorden en ten zuiden van Het Scheur om op diverse locaties op en langs de nieuw aan te leggen weg bodemonderzoek uit te voeren. Met de apparatuur in de wagens wordt gemeten hoe sterk de bodem is en worden er bodemmonsters genomen voor milieukundig onderzoek. Ook worden er peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te kunnen monitoren. Met deze gegevens worden passende bouwmethodes bepaald.

Rijden via Zuidbuurt en de Botlekweg

Om de verschillende onderzoekslocaties te kunnen bereiken, rijden de vrachtwagens aan de noordkant van het Scheur dagelijks via de Zuidbuurt. Mogelijk ondervinden omwonenden enige hinder van het motorgeluid van de wagens. Mochten de onderzoeken trager verlopen dan verwacht, dan kunnen er extra voertuigen worden ingezet. Zo zorgen we ervoor dat alle onderzoeken voor de zomer klaar zijn.

Werken op het fietspad

De bodemonderzoeken moeten verspreid over het hele tracé van de Blankenburgverbinding worden uitgevoerd. Er wordt daarom onder andere gewerkt in weilanden en op en om het spoor van de Hoekse Lijn. De onderzoeksvoertuigen hebben rupsbanden en kunnen daarmee op slecht begaanbare locaties komen. Een aantal keer is het nodig om op fietspaden te staan. Met afzettingen worden fietsers en voetgangers hiervoor gewaarschuwd. Er worden maatregelen getroffen zodat de weggebruikers altijd veilig om de werkzaamheden heen kunnen.

Onherroepelijk tracébesluit Blankenburgverbinding

Rijkswaterstaat start niet eerder met de aanleg van de Blankenburgverbinding dan nadat er een onherroepelijk tracébesluit is. De verwachting is dat de aannemerscombinatie vanaf september 2018 kan starten met de bouw.

De Blankenburgverbinding

De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is van groot belang voor de economie. Naast het grootste havencomplex van Europa en Greenport Westland biedt de Rotterdamse regio ruimte aan veelzijdige bedrijvigheid. Om de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische activiteiten ook in de toekomst te kunnen garanderen is de Blankenburgverbinding noodzakelijk. Deze nieuwe snelweg, de A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar. Dit alternatief zorgt voor een robuust netwerk waardoor de drukte op de A15 en op de Beneluxcorridor afneemt en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de randstad verbetert. De A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een landtunnel en een watertunnel.

Meer informatie over de werkzaamheden Blankenburgverbinding

Neem voor vragen over de werkzaamheden contact op met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis) of kijk op de projectpagina Blankenburgverbinding.