Uitleggen markering voor recreatievaart vertraagd

Nieuwsbericht

Uitleggen markering voor recreatievaart vertraagd

Gepubliceerd op: 29 maart 2018- Laatste update: 29 maart 2018 16:55 uur

Op verschillende wateren in Nederland legt Rijkswaterstaat voor het recreatieseizoen 'aanvullende markering' uit om zo zogenaamde recreatiegeulen voor de pleziervaart te creëren.

Ook wordt er voor het seizoen speciale betonning uitgelegd om kitesurfgebieden, snelvaargebieden en (verboden) natuurgebieden aan te geven. Door de vorstperiode van eind februari en begin maart is de afronding van deze werkzaamheden vertraagd tot uiterlijk 1 mei.

Markeerschepen

De markeerschepen van Rijkswaterstaat zijn eind februari en begin maart ingezet om boeien in het Waddengebied te wisselen voor ijsbestendige sparboeien en na de vorstperiode weer terug te wisselen. Op het IJsselmeer moest na de ijsgang een aantal boeien terug op positie gebracht worden. Als gevolg van deze werkzaamheden is het uitleggen van de recreatiemarkering vertraagd.

Vertragingslocaties

De locaties waar de vertraging is opgetreden:

  • IJsselmeer (aanvullende markering met uitzondering van de route Lemmer - Kornwerderzand)
  • Randmeren (gedeeltelijk aanvullende markering, markering kitesurfgebieden en markering natuurgebied)
  • Waddenzee (markering natuurgebied)
  • Volkerak (markering snelvaargebied en markering bij Krammersluis)
  • Haringvliet, Middenplaat Noord, Midden en Zuid, Hollandsch Diep, Dordtsche Kil en Nieuwe Merwede (aanvullende markering)

Vaarkaarten

Rijkswaterstaat raadt schippers aan de vaarkaarten aan te houden en rekening te houden met de afwijkende situatie.

Meivakantie klaar

Er wordt volop aan gewerkt om de vertraging tot een minimum te beperken. Rijkswaterstaat streeft er naar uiterlijk bij de start van de meivakantie klaar te zijn met het uitleggen van de recreatiemarkering.