Toegift voor de natuur in de Afferdense en Deestse Waarden vraagt om aangepaste vergunningen

Nieuwsbericht

Toegift voor de natuur in de Afferdense en Deestse Waarden vraagt om aangepaste vergunningen

Gepubliceerd op: 04 april 2018- Laatste update: 08 mei 2018 11:48 uur

‘Toegift voor de natuur.’ Zo noemen we de aanpassingen in het ontwerp van de Afferdense en Deestse Waarden. Voor de herinrichting zijn verschillende vergunningen nodig. Die zijn vastgelegd in het projectplan Waterwet, de Watervergunning, Wet Natuurbescherming en de Ontgrondingenwet.

Om te kunnen werken in het gebied vraagt Rijkswaterstaat verschillende ontheffingen aan bij het waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland.

Projectplan Waterwet

Het projectplan Waterwet gaat vooral over de waterveiligheid in de Afferdense en Deestse Waarden. Maar ook over de natuur, scheepvaart en recreatie. Met andere woorden: hoe ziet het gebied er straks uit? En welke effecten hebben alle activiteiten op het gebied? Het projectplan Waterwet wordt binnenkort ter inzage gelegd. Op donderdag 17 mei 2018 is bij ’t Trefpunt in Deest een inloopbijeenkomst waar u uw vragen kunt stellen.

Watervergunning

Bij ‘Toegift voor de natuur’ doen we ook aanpassingen aan de winterdijk en het gebied daar direct omheen. We graven bijvoorbeeld aan de dijk en plaatsen palen en afrasteringen in de kleilaag die het water tegenhoudt. Voor dit soort werkzaamheden is een watervergunning nodig van het waterschap Rivierenland. Het waterschap wil namelijk zeker weten dat de dijk er niet slechter op wordt. De vergunningaanvraag loopt. Waarschijnlijk verleent het waterschap medio mei 2018 de gewijzigde vergunning.

Wet Natuurbescherming

In de Afferdense en Deestse Waarden wonen naast de das en de bever ook veel verschillende vogels. Zij worden beschermd door de Wet Natuurbescherming van de provincie Gelderland. Om te kunnen werken in het gebied vraagt Rijkswaterstaat ontheffingen aan op deze wet. In het westen van het gebied willen we bijvoorbeeld de bever verhuizen naar een nieuwe plek. Daarvoor is een ontheffing nodig op het onderdeel Soortenbescherming. Naar verwachting ligt die ontheffing rond de zomer van dit jaar digitaal ter inzage. Iedereen die dat wil krijgt dan zes weken de tijd om erop te reageren. Voor het onderdeel Vogelbescherming heeft de provincie inmiddels ontheffing verleend.

Meer informatie over vergunningen

Wilt u op de hoogte blijven over alle vergunningen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.

Meer nieuws Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Onderliggende pagina's