Stand van zaken werkzaamheden Heesseltsche Uiterwaarden

Nieuwsbericht

Stand van zaken werkzaamheden Heesseltsche Uiterwaarden

Gepubliceerd op: 04 april 2018- Laatste update: 04 april 2018 16:52 uur

De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden ligt goed op schema. Aannemer Martens en Van Oord heeft inmiddels 1,5 miljoen m3 grond verzet. De komende tijd moet nog eens 600.000 m3 worden verplaatst.

Vanwege de hoge waterstanden van de Waal heeft bijna het hele projectgebied langere tijd onder water gestaan. Daardoor heeft het 'droge' grondverzet vanaf de week voor Kerst tot half februari stilgelegen. Het winnen van zand in de Grote Nevengeul langs de Waal is wel gewoon doorgegaan.

Herstelwerkzaamheden

Het hoge water heeft veel drijfvuil achtergelaten. Ook waren rijplaten bedekt met modder, waardoor de transportroutes van de aannemer minder goed zichtbaar waren. Het vuil is inmiddels opgeruimd en de platen zijn schoongemaakt. De komende weken bekijkt de aannemer of er nog andere herstelwerkzaamheden nodig zijn. Vooralsnog lijkt dit mee te vallen. Vanaf de winterdijk is goed te zien dat een aantal bomen is omgevallen. Die bieden een mooie gelegenheid voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden.

Werkzaamheden in komende periode in de Heesseltsche Uiterwaarden

Het deelgebied Opijnen is inmiddels afgerond. Ook in het Strangengebied is al veel gedaan. Toch zal de aannemer daar de rest van het jaar nog aan het werk zijn. Het graafwerk voor de Grote Nevengeul loopt tot aan de zomer. De zandzuiger maakt geleidelijk het juiste profiel van de Grote Nevengeul, in de richting van de aangelegde drempel aan de westzijde. De Kleine Nevengeul is bijna gereed. De verbinding van deze geul met de Waal volgt in de komende weken.

Vergunningen

Op dit moment ligt de vergunningaanvraag voor het drijvende vlonderpad in het Strangengebied ter beoordeling bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Het vlonderpad, dat meebeweegt met de waterstand, verbindt het wandelpad op de zomerdijk en de parkeerplaats onderaan de winterdijk met elkaar. Deze parkeerplaats en de parkeerplaats op de terp liggen bij de belangrijkste toegangen voor bezoekers van het gebied.

Voor de loopbrug bij Opijnen en voor alle rasters en poorten in en rond het projectgebied zijn vergunningen aangevraagd. De loopbrug krijgt een vaste constructie. Daardoor is hij het hele jaar bereikbaar, behalve bij hoog water.

Blijf op de hoogte van de Heesseltsche Uiterwaarden

Wilt u op de hoogte blijven van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Meer nieuws Herinrichten Heesseltsche Uiterwaarden

Onderliggende pagina's