Rijkswaterstaat wil realisatie A16 Rotterdam gunnen aan De Groene Boog

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat wil realisatie A16 Rotterdam gunnen aan De Groene Boog

Gepubliceerd op: 08 maart 2018- Laatste update: 08 maart 2018 13:36 uur

Rijkswaterstaat heeft voornemens de realisatie van de A16 Rotterdam te gunnen aan De Groene Boog. De combinatie van Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en voorfinancieren van het project.

En de combinatie doet zijn naam eer aan met niet alleen een optimale inpassing in het landschap, maar ook een energieneutrale weg. De combinatie verzorgt ook het onderhoud van de A16 Rotterdam gedurende 20 jaar na realisatie. De bouw start naar verwachting begin 2019. Eind 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen onder andere beoordeeld op duurzaamheid, risicobeheersing en het beperken van bouwhinder.

Proces van de gunning A16 Rotterdam

In januari 2018 deden drie consortia hun aanbiedingen. Na de voorlopige gunning, die op 8 maart 2018 aan gegadigden bekend is gemaakt, krijgen de consortia die de opdracht niet gegund hebben gekregen, 20 dagen de tijd om bezwaar te maken.

Over de A16 Rotterdam

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite van de A16 Rotterdam en op de projectpagina A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen de A13 en A16.

Onderliggende pagina's