Rijkswaterstaat stimuleert gezamenlijke aanpak schone rivieren

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat stimuleert gezamenlijke aanpak schone rivieren

Gepubliceerd op: 15 maart 2018- Laatste update: 15 maart 2018 11:00 uur

Met de landelijke Zwerfafvalophaalregeling (ZOR) wil Rijkswaterstaat stimuleren dat er meer samenwerkingsverbanden en lokale initiatieven komen die zwerfafval in rivieren en langs oevers verzamelen. De regeling maakt het mogelijk dat Rijkswaterstaat het door derden ingezamelde zwerfafval kosteloos afvoert en verwerkt.

Opruimen van zwerfafval bij Borgharen
Opruimen van zwerfafval bij Borgharen

Rijkswaterstaat werkt aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. Schone rivieren, kanalen, meren en een schone zee zijn van groot belang voor mensen, dieren en planten. Op de oevers, in de uiterwaarden en bij stuwen en sluizen van de rijkswateren ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als het zwerfafval niet wordt opgeruimd, stroomt het uiteindelijk richting zee en vergroot het de bekende ‘plastic soep’: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen.

Gezamenlijke aanpak tegen zwerfafval

Het opruimen van aangespoeld zwerfafval is wettelijk een aangelegenheid van de betreffende terreineigenaar. Rijkswaterstaat stelt echter een gezamenlijke aanpak voor. Immers: om het zwerfafvalprobleem bij de bron aan te pakken is samenwerking essentieel. Hoe meer organisaties en mensen actief zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het probleem, hoe meer bewustwording wordt gecreëerd en mensen worden bereikt.

Langs de Maas is het samenwerkingsverband ‘Schone Maas’ in combinatie met de zwerfafvalophaalregeling een groot succes. Afgelopen jaar leverde de opruimactie in Eijsden alleen al 5 kuub afval (zo’n 110 vuilniszakken) op. Hierbij werd samengewerkt door gemeenten, provincies, waterschappen, terreinbeheerders, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en andere lokale partijen, bedrijven en heel veel verenigingen en vrijwilligers.

Steeds meer samenwerking tegen zwerfafval

Goed voorbeeld doet goed volgen: ook op andere plekken in Nederland gaan steeds meer partijen samenwerken om het gestelde doel te bereiken, zoals langs de Waal, Lek, IJssel, Schelde, het Haringvliet en rond de haven van Rotterdam. Uiteindelijk hopen we langs ieder rijkswater een samenwerkingsverband te hebben dat wordt gefaciliteerd door de zwerfafvalophaalregeling. Meer informatie over de regeling staat op de website Afval Circulair. Samen zorgen we er zo voor dat Nederland verandert van een tussenstation voor plastic afval in een eindstation.

Onderliggende pagina's