Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten maken afspraken voor de uitvoering van een duurzame en verkeersveilige N59

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten maken afspraken voor de uitvoering van een duurzame en verkeersveilige N59

Gepubliceerd op: 09 maart 2018- Laatste update: 09 maart 2018 13:03 uur

Met de ondertekening van een bestuursovereenkomst door de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 9 maart 2018 een belangrijke volgende stap gezet in de aanpak van de N59 op Goeree-Overflakkee. De weg wordt verkeersveiliger en duurzamer.

Ondertekening bestuursovereenkomst N59: v.l.n.r. de heer P. Feller (Goeree-Overflakkee), de heer S.J. Poel (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), mevrouw A.J.M. van Burg (Schouwen-Duiveland), de heer F. Vermeulen (Provincie Zuid-Holland) en de heer A.J. van der Maas (Provincie Zeeland).

Nu in de overeenkomst van de N59 financiering, organisatie, verantwoordelijkheden en opdrachtverlening zijn vastgelegd, wordt er gewerkt aan het uitvoeringsplan. In de zomer van 2018 is het plan af. In de periode 2018 tot 2024 moeten de verbeteringen worden gerealiseerd. Gedeputeerde Floor Vermeulen, voorzitter stuurgroep N59: 'Mooi dat provincies, gemeenten en Rijk de handen ineen hebben geslagen en nu daadwerkelijk aan de slag kunnen. Met de aanpak van de N59 verbeteren we de verkeersveiligheid en met innovatieve oplossingen en smart mobility toepassingen maken we de weg duurzamer en verbeteren we de doorstroming.'

Bestuursovereenkomst N59

De bestuursovereenkomst volgt op de toezegging door de minister van Infrastructuur en Waterstaat in december 2017 om 5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de N59. De provincie Zuid-Holland draagt maximaal 10 miljoen euro bij en de gemeenten in totaal 0,8 miljoen euro. In de bestuursovereenkomst zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd. De provincie Zeeland draagt bij met expertise en organisatie.

Compleet maatregelenpakket N59

De komende maanden zetten de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat als wegbeheerder zich in om de doelstellingen uit de bestuursovereenkomst om te vormen tot een compleet maatregelenpakket. Onder andere door marktconsultaties benutten zij de kennis uit de markt en bekijken zij hoe en welke innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan een duurzame N59. In de zomer worden het maatregelenpakket en de planning vastgesteld.

Onderliggende pagina's