Nieuwe verkeerscijfers leiden tot extra geluidsmaatregelen uitbreiding A1 Oost

Nieuwsbericht

Nieuwe verkeerscijfers leiden tot extra geluidsmaatregelen uitbreiding A1 Oost

Gepubliceerd op: 01 maart 2018- Laatste update: 01 maart 2018 15:48 uur

Er zijn waarschijnlijk extra geluidsmaatregelen nodig voor de uitbreiding van de A1 Oost (Apeldoorn-Azelo). Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van Rijkswaterstaat over de hoogte van de te verwachten geluidsbelasting.

De nieuwe berekeningen zijn gemaakt op basis van actuele verkeerscijfers uit het Nederlands Regionaal Model (NRM). Elk jaar actualiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit strategisch verkeers- en vervoersmodel, waarin de nieuwste verkeerscijfers worden opgenomen.

Extra geluidsmaatregelen uitbreiding A1 Oost

Op basis van de nieuwe berekeningen en afwegingen (doelmatigheid, landschappelijke inpassing, techniek) is de verwachting dat er op een paar locaties langs de snelweg A1 extra geluidsmaatregelen nodig zijn voor de uitbreiding A1 Oost, ten opzichte van de maatregelen die zijn vastgelegd in het ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn Azelo. In het ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn Azelo (vastgesteld in juni 2017) is gerekend met de verkeerscijfers uit het NRM 2016. Daarnaast worden naar verwachting enkele maatregelen die eerst in het ontwerpsaneringsbesluit stonden, nu opgenomen in het tracébesluit.

De definitieve resultaten van de berekeningen en afwegingen worden verwerkt in het bestaande ontwerp en in het tracébesluit. Als de minister haar handtekening zet onder het tracébesluit zijn de extra geluidsmaatregelen definitief.

Ondertekening tracébesluit uitbreiding A1 Oost

Naar alle waarschijnlijkheid vindt de ondertekening van het tracébesluit in mei plaats en de terinzagelegging in juni 2018. Dan volgt ook de publicatie van het tracébesluit inclusief alle geluidsmaatregelen én de publicatie van de nota van antwoord met daarin de beantwoording van de zienswijzen op het ontwerptracébesluit.

Indieners van zienswijzen ontvangen hierover te zijner tijd persoonlijk bericht. Verdere publicatie vindt plaats op deze website, de website van de directie participatie en via de media.