Nieuwe aanbestedingsvorm voor circulaire catering

Nieuwsbericht

Nieuwe aanbestedingsvorm voor circulaire catering

Gepubliceerd op: 12 maart 2018- Laatste update: 12 maart 2018 11:52 uur

Rijkswaterstaat en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden nemen dit jaar een nieuwe cateraar in de arm. Een belangrijke eis is dat die circulaire maaltijden opdient.

In de zoektocht naar de ideale partner kon Rijkswaterstaat niet uit de voeten met een standaardaanpak. Rob Heijink, Categoriemanager Catering Rijk: 'In dit traject staat alles ter discussie, van inhoudelijke eisen tot de aanbestedingsprocedure.'

Mogelijkheden ontdekken van circulaire catering

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 circulair te werken. Ook de catering moet mee in die ambitie. Dat riep wel de vraag op wat circulaire catering precies is. 'Voor we konden aanbesteden moesten we dat heel duidelijk krijgen voor onszelf', vertelt Heijink. 'Circulariteit is een begrip dat nog voornamelijk wordt toegepast op producten, voor diensten is het veel minder ver ontwikkeld. Aan de andere kant zien we dat de markt op dit punt volop in beweging is. Veel cateraars hebben al innovatieve oplossingen om bijvoorbeeld verspilling tegen te gaan en reststromen te hergebruiken. Daarom zijn we juni vorig jaar gestart met een uitgebreide verkenning van deze en andere initiatieven op het gebied van circulaire catering.'

Circulaire keuken over 5 jaar

Heijink en zijn collega's nodigden om te beginnen 10 marktpartijen uit om te horen hoe zij invulling geven aan circulariteit. 'We ontdekten dat het niveau en de ontwikkeling erg uiteenlopen', blikt Heijink terug. Een bezoek aan voorbeeldlocaties van de marktpartijen, zoals Circl van ABN AMRO, bevestigde die conclusie. 'Niemand bleek precies te weten wat circulaire catering is en al helemaal niet hoe de circulaire keuken er over een jaar of 5 uitziet. Het was dus zaak om zelf duidelijk onze doelen en verwachtingen op papier te zetten. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat alle medewerkers van Rijkswaterstaat en het CJIB kunnen genieten van een lekkere, gezonde én betaalbare lunch, afgestemd op hun uiteenlopende behoeftes.'

Procedure met voorselectie

Terwijl de bedrijfsbezoeken in volle gang waren, dacht het aanbestedingsteam na over een optimale inkoopprocedure. Heijink: 'We zijn niet op zoek naar de partij die het verhaal het mooiste op papier kan zetten. We willen een partner die de catering van Rijkswaterstaat en het CJIB de komende jaren echt circulair maakt. Daarom hebben we gekozen voor de Mededingingsprocedure met Onderhandeling. Dit betekent dat we eerst een voorselectie maken op basis van het DNA en de visie van de marktpartijen. Slechts 3 van hen gaan uiteindelijk door naar de gunningsfase. Dat is ook gunstig voor de inschrijvers: zij hoeven niet allemaal bij aanvang al een uitgebreid plan in te leveren.'

Partner voor doorontwikkeling van circulariteit

'Het doel van deze aanpak is om een partner te vinden waarmee het concept circulariteit de komende jaren kan worden doorontwikkeld', vertelt Heijink. 'Daarvoor stellen we een innovatiebudget beschikbaar, maar we verwachten ook van de cateringpartner dat hij zelf investeert in innovaties. Bovendien werken we met jaarplannen waarin we samen duidelijk vastleggen wat de doelstellingen zijn en hoe we die meten. De focus op partnerschap start al in de aanbesteding', voegt hij toe. 'We hebben de werkwijze samen met de markt vastgesteld. Verder hebben we tijdens een aftrapbijeenkomst niet alleen onze visie gedeeld en de procedure toegelicht, maar ook om feedback en ideeën gevraagd. Dat leverde zeer positieve reacties op. Nu ook de selectiecriteria voor de aanbesteding bekend zijn, kunnen we de volgende stap zetten. Het streven is dat de nieuwe cateraar op 4 februari 2019 gaat starten. De definitieve gunning verwachten we op 21 november. Dus hebben we ruim 2 maanden voor de implementatie.'

Onderliggende pagina's