Natuurontwikkeling in de Heesseltsche Uiterwaarden

Nieuwsbericht

Natuurontwikkeling in de Heesseltsche Uiterwaarden

Gepubliceerd op: 20 maart 2018- Laatste update: 20 maart 2018 11:43 uur

De uitvoering van het project Heesseltsche Uiterwaarden door Rijkswaterstaat vordert gestaag. Het is steeds beter te zien hoe het gebied er straks uitziet. Dicht bij de rivier heeft aannemer Martens en Van Oord twee nevengeulen gegraven.

Centraal in de uiterwaard ligt straks een uitgestrekt strangencomplex. Op plaatsen waar het werk klaar is kan de natuur zich volop ontwikkelen. Gebieden met water wisselen hoger gelegen bos, moerassen en kruidige grasvelden af.

Onbekende planten

Vooral het eerste jaar is het spannend welke plantensoorten zullen gaan groeien in het gebied. Zaden die bij het graven uit de bodem naar boven zijn gekomen of door de wind of het hoge water zijn aangevoerd krijgen nu de kans om te kiemen. Zelfs bijzondere soorten die al lang niet meer in de uiterwaard te zien zijn geweest. Op de droge delen van de uiterwaard zullen andere planten groeien dan in de natte gedeeltes. Daardoor ontstaat straks een grote variatie in soorten die op iedere plaats weer anders zal zijn.

Grote grazers

Over enige tijd zal Staatsbosbeheer samen met Rijkswaterstaat paarden en runderen in de Heesseltsche Uiterwaarden uitzetten om het gras en de bomen en struiken kort te houden. Het grazen van de dieren helpt bovendien bij het verspreiden van de verschillende soorten groen in het gebied.

In de eerste jaren na de werkzaamheden is in de Heesseltsche Uiterwaarden veel open en kaal terrein. Dat is een ideale ondergrond voor de wilg. De wilg groeit makkelijk en snel. Om te voorkomen dat het gebied overwoekerd raakt, moeten we nu al maatregelen nemen. Door bijvoorbeeld het teveel aan jonge boompjes te maaien of uit te trekken. Ook kunnen we ervoor kiezen om grote grazers los te laten in het gebied. Gras en kruiden krijgen op die manier ook de kans om te groeien.

Het beheerplan voor het gebied houdt rekening met ruimte voor circa 17 ha wilgenbos. Bij de keuze van de plaatsen waar wilgenbos mag komen, is gelet op de zichtlijnen en de doorstroming tijdens hoogwater.

Blijf op de hoogte van de Heesseltsche Uiterwaarden

Wilt u op de hoogte blijven van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Meer nieuws Herinrichten Heesseltsche Uiterwaarden

Onderliggende pagina's