Jaaroverzicht innovaties Rijkswaterstaat 2017

Nieuwsbericht

Jaaroverzicht innovaties Rijkswaterstaat 2017

Gepubliceerd op: 08 maart 2018- Laatste update: 08 maart 2018 12:26 uur

Rijkswaterstaat staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen en maatschappelijke opgaves. Om deze het hoofd te kunnen bieden is innoveren onmisbaar.

In het Jaaroverzicht 2017 van het Corporate Innovatieprogramma (CIP) staan 70 innovaties die Rijkswaterstaat in het afgelopen jaar samen met marktpartijen en kennisinstellingen verder heeft gebracht. Het jaaroverzicht kunt u vinden op de projectpagina Innovatie.

Over het Corporate Innovatieprogramma

Het Corporate Innovatieprogramma (CIP) vormt dé centrale plek bij Rijkswaterstaat waar we innovaties signaleren, stimuleren, faciliteren en koppelen aan concrete projecten. Met verschillende partijen, intern en extern, werken we zo aan slimme, duurzame en betaalbare oplossingen.

Daarnaast levert het CIP een actieve bijdrage aan het versterken van onze innovatiekracht. Een stevigere verankering van innovatie in onze werkwijze maakt Rijkswaterstaat wendbaarder. Dat is essentieel om onze ambitieuze doelen voor 2030 – energieneutraal en circulair werken – te behalen.

Sprongen voorwaarts door innovaties

Veel CIP-projecten hebben het afgelopen jaar mooie sprongen voorwaarts gemaakt. Zo is voor het eerst gedemonstreerd dat een schip zonder menselijk ingrijpen veilig kan varen op de Nederlandse Noordzee. In een ander project is aangetoond dat scheurtjes in het wegdek met een klein beetje staalvezel via inductie meerdere keren kunnen worden ‘weggepoetst’. Daardoor gaat het asfalt veel langer mee.

Een aantal innovatietrajecten is succesvol afgerond. Twee marktpartijen hebben bijvoorbeeld laten zien dat zij via schoonspoelen de belangrijkste verontreinigingen uit verbrand huisvuil kunnen halen en dat het gereinigde materiaal ook prima technische eigenschappen heeft. Daarmee kregen zij eind 2017 groen licht van Rijkswaterstaat om hun product vrij te gebruiken als ophoogmateriaal in wegenprojecten.

Op veel plekken werken aan innovaties

Binnen Rijkswaterstaat werken we op veel verschillende plekken samen met onze partners aan slimme, duurzame en betaalbare oplossingen. Dat gebeurt in een aantal grote trajecten zoals het Programma Duurzame Leefomgeving of het Hoogwaterbeschermingsprogramma en in het overkoepelende Corporate Innovatieprogramma.

Onderliggende pagina's