Agrarisch natuurbeheer in de Heesseltsche Uiterwaarden

Nieuwsbericht

Agrarisch natuurbeheer in de Heesseltsche Uiterwaarden

Gepubliceerd op: 20 maart 2018- Laatste update: 20 maart 2018 11:42 uur

Als je ter hoogte van het dorp Heesselt uitkijkt over de Heesseltsche Uiterwaarden zie je weilanden die al sinds jaar en dag worden gebruikt door boeren uit de omtrek. Zij pachten deze terreinen van Staatsbosbeheer en letten daarbij op een aantal natuurdoelstellingen.

Zo is intensieve landbouw met bemesting en chemische onkruidbestrijding verboden. Ook moeten de pachters het gras in de uiterwaarden tweemaal per jaar maaien en afvoeren. In het zomerseizoen is het op bepaalde percelen toegestaan om vee te laten grazen.

Glanshaver-hooiland

Staatsbosbeheer en de boeren hebben afgesproken om sommige weilanden in de Heesseltsche Uiterwaarden niet intensief te gebruiken. De boeren maaien alleen het gras en voeren dat af. Het gras gebruiken zij om hun koeien te voeren wanneer die in de stal staan. Deze manier van werken is goed voor de zogenaamde glanshaver-hooilanden. Op dit zeldzame type grasland groeien veel verschillende bloemen. Hun stuifmeel en zaden zijn een belangrijke voedselbron voor kleine insecten en vogels.

Op de percelen die worden gemaaid én waar regelmatig koeien lopen en grazen ontstaat een meer gevarieerde structuur. Afwisseling in hoge en lage begroeiing, ruigere en wat meer open plekken maakt de weilanden aantrekkelijk voor zowel vogels als ook kleine zoogdieren en insecten.

Samen natuurdoelen mogelijk maken

Staatsbosbeheer en de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) werken samen met de boeren. Instandhouding van de natuur is het gezamenlijke doel. De onderlinge taakverdeling is helder: Staatsbosbeheer is eigenaar en eindverantwoordelijke. De boer pacht de grond van Staatsbosbeheer. Coördinator Peter van Noord adviseert namens VANL-TCW de boeren en treedt op als aanspreekpunt voor Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer en VANL-TCW houden direct contact met elkaar. Op die manier kunnen beide partijen vlot reageren op signalen uit hun omgeving. Bijvoorbeeld bij meldingen van losgebroken vee, gedumpt afval of waargenomen broedvogels. Zo werd in 2017, binnen één dag na de melding van een broedende porseleinhoen, met de boer afgesproken in welk gebied rondom het nest hij het beste tijdelijk geen werkzaamheden kon uitvoeren.

Blijf op de hoogte van de Heesseltsche Uiterwaarden

Wilt u op de hoogte blijven van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Meer nieuws Herinrichten Heesseltsche Uiterwaarden

Onderliggende pagina's