Voorbereidingen inspraakprocedure overnachtingshaven Giesbeek

Nieuwsbericht

Voorbereidingen inspraakprocedure overnachtingshaven Giesbeek

Gepubliceerd op: 26 februari 2018- Laatste update: 26 februari 2018 09:31 uur

Rijkswaterstaat gaat de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren met een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek. Tijdens het bestuurlijk overleg van 20 februari 2018 hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Zevenaar gesproken over de samenwerking bij de voorbereidingen van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de vergunningen.

Daarmee is de volgende fase gestart. Tijdens een informatiebijeenkomst in het najaar wordt het gewijzigde plan en ontwerp aan de omgeving gepresenteerd. Daarna volgen de voorbereidingen voor de ter inzagelegging, die begin 2019 staat gepland. 

Hans Winters, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Zevenaar: 'Ik ben blij dat Rijkswaterstaat de wensen van de omgeving en de gemeenteraad heeft meegenomen in het nieuwe plan en ontwerp. Dat heeft er toe geleid dat is gekozen voor de voorkeurslocatie in de Westlob en dat minder ligplaatsen worden gerealiseerd.' Het aantal ligplaatsen is na uitvoerig onderzoek in juni 2017 naar beneden bijgesteld. In de afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat deze wijziging doorgevoerd in de plannen, onderzoeken en het ontwerp van de haven.

Onderzoek veiligheid op het water

In de zomer van 2017 heeft de omgeving veel vragen gesteld over de veiligheid van de recreatievaart als de haven in gebruik is genomen. Rijkswaterstaat onderschrijft het belang van een veilige inpassing van de overnachtingshaven in de Valeplas. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten om een extra onderzoek uit te voeren naar deze veiligheid. Belanghebbenden uit de waterrecreatie en beroepsvaart zijn nauw betrokken bij dit onderzoek. De resultaten worden opgenomen in de milieueffectrapportage.

Hoe nu verder met overnachtingshaven Giesbeek?

Naast het onderzoek naar de veiligheid op het water vinden ook onderzoeken plaats over de natuurcompensatie, de verplaatsing van de waterscouting, de grondverwerving en de verhuur van sportvisrechten. Als alle onderzoeken zijn afgerond kan ook het ontwerp van de haven definitief worden gemaakt. Belanghebbenden worden geïnformeerd over hoe hun inbreng is verwerkt. Rijkswaterstaat en de gemeente Zevenaar presenteren in het najaar het gewijzigde plan en het definitieve ontwerp tijdens een informatiebijeenkomst. Hierna bereidt de gemeente Zevenaar samen met Rijkswaterstaat de procedure voor om het ontwerpbestemmingsplan, de milieueffectrapportage en de vergunningen ter inzage te leggen. De start van de ter inzagelegging staat gepland voor begin 2019.

Overnachtingshaven Giesbeek

Rijkswaterstaat wil de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren. Een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek moet een plek bieden voor de binnenvaart om uit te rusten, zodat zij veilig hun reis kunnen voortzetten. Ook de Giesbeekse schippers kunnen straks van de haven gebruik maken. De verwachte ingebruikname is in 2022.

Meer informatie overnachtingshaven Giesbeek

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek of bel met de (gratis) landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.30 uur).

Onderliggende pagina's