Start werkzaamheden aan A27 duurt nog even; Gorinchem staat te popelen

Nieuwsbericht

Start werkzaamheden aan A27 duurt nog even; Gorinchem staat te popelen

Gepubliceerd op: 12 februari 2018- Laatste update: 12 februari 2018 12:10 uur

Af en aan rijdende vrachtwagens, afzettingen en omleidingen. Voor veel gemeenten zorgen de te verwachten werkzaamheden rondom de verbreding van de A27 niet per se voor een vrolijke vooruitblik. Dat is in de gemeente Gorinchem anders, weet wethouder Marcel Doodkorte: ‘Ik denk dat elke inwoner liever vandaag dan morgen de eerste schop de grond in ziet gaan.’

Gorinchem, prachtig gesitueerd aan de rivieren de Linge en de Boven-Merwede, kampt als centraal gelegen stad in Nederland al jaren met een groot fileprobleem. Rondom knooppunt Gorinchem komen onder andere de grote verbindingswegen A15 en A27 samen en fungeert de Merwedebrug als een beruchte flessenhals waar de doorstroming stokt. ‘Ik zie Gorinchem graag in het nieuws verschijnen’, zo begint wethouder Marcel Doodkorte. ‘Maar dan toch liever niet elke ochtend en avond bij de verkeersopstoppingen.’

Bereikbaarheid Gorinchem is essentieel

De plannen om de A15 en de A27 te verbreden kunnen in Gorinchem op 100% bijval rekenen. Doodkorte, die onder andere de bovenlokale infrastructuur A27 en A15 in zijn portefeuille heeft, kent sinds februari 2013 als wethouder de noodzaak van de plannen. Gorinchem ligt voor bedrijven en forenzen heel strategisch, centraal in het land en dicht bij veel grote steden. ‘En dan is het zo jammer dat de start van de werkzaamheden steeds weer wordt uitgesteld. We hebben hier bijvoorbeeld het Beatrixziekenhuis, dat in 2016 en 2017 is uitgeroepen tot beste ziekenhuis van Nederland. Daar zijn wij vanzelfsprekend ontzettend trots op. Zo’n ziekenhuis moet toch goed bereikbaar zijn en blijven?’ Uitstel van de werkzaamheden treft ook de plannen om ten noorden van Gorinchem het bedrijventerrein Groote Haar te ontwikkelen. ‘Dat project wacht op de realisatie van de noodzakelijke aansluiting op de A27 bij Scheiwijk, dat onderdeel is van het verbredingsproject.’

Veiligheid op nummer 1

De laatste kink in de kabel was het besluit van de minister om de Merwedeburg niet te renoveren, maar te vervangen. Aanleiding waren haarscheurtjes in draagbalken, waardoor er najaar 2016 een tijdlang ook geen vrachtauto’s en bussen meer over de brug mochten rijden. ‘Begrijp me niet verkeerd, we zijn hartstikke blij met dit besluit van de minister. Ook bij ons staat veiligheid met stip op nummer 1. Maar het tijdsplan loopt wel vertraging op, omdat aan een nieuwe brug weer andere eisen worden gesteld dan aan een renovatie.’

Wens: permanente rijstroken A27

‘De verbreding van de A27 is echt een megaproject, dat beseffen we echt wel. We hebben hierover steeds constructief overleg met onder andere Rijkswaterstaat, waarbij we onze wensen, over bijvoorbeeld permanente rijstroken in plaats van filestroken, kunnen inbrengen. Of over onze wens om de werkzaamheden aan de A27 direct aan te laten sluiten op de in 2019-2020 geplande wegverbreding van de A15 tussen Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam, zodat je twee vliegen in een klap slaat.' Rijkswaterstaat bekijkt hoe en welke wensen er ingepast kunnen worden in het tracébesluit.

Meer nieuws A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Onderliggende pagina's