Smart mobility: ‘We moeten af van het autodominante denken’

Nieuwsbericht

Smart mobility: ‘We moeten af van het autodominante denken’

Gepubliceerd op: 12 februari 2018- Laatste update: 12 februari 2018 13:42 uur

Vanaf 2021 slibben veel Nederlandse steden dicht. Als we niets doen, verdubbelt de chaos de komende vijf jaren. Dat blijkt uit een analyse van kenniscentrum CROW. Volgens onderzoek van Deloitte kan in 2040 de behoefte aan parkeerplaatsen met bijna 40% afnemen door deel- en zelfrijdende auto's. ‘Dat effect is nu al zichtbaar in sommige grote steden.’ Adviseurs Hans Voerkecht en Wouter de Wit over trends en slimme oplossingen voor een toekomstbestendige stad.

Welke trends zie je in het toekomstbestendig maken van de stad?

‘De mobiliteit en de verkeersstromen blijven vooralsnog groeien’, zegt Hans Voerkrecht. Hans was als projectmanager betrokken bij de CROW-analyse. Hij werkt nu als senior onderzoeker bij adviesbureau CE Delft: ‘Slimme oplossingen zijn noodzakelijk. Dus: investeer in goede OV-systemen en -verbindingen in combinatie met andere schone vervoersmiddelen, waaronder de fiets.’

‘Er zijn al aardig wat trends die de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden kunnen vergroten’, vervolgt Wouter de Wit, adviseur bij Deloitte Real Estate and Partnerships. ‘Deelauto’s en deelfietsen kunnen in combinatie met Mobility as a Service-initiatieven, mits ze gefaciliteerd worden, het aantal auto’s en parkeerplaatsen in steden verminderen.'

Wat zou je wegbeheerders willen adviseren over de infrastructuur?

Hans: ‘Met alleen een nieuwe infrastructuur kom je er niet. De capaciteit van parkeerplaatsen aan de rand van de stad is niet oneindig. P+R-plaatsen barsten nu al uit hun voegen. Verleg daarom de focus van autodominant denken naar alternatieve vervoerssystemen, zoals de combinatie openbaar vervoer en fiets of lightrail. Maak het aantrekkelijker om met het OV te reizen en verhoog de capaciteit. Verkort reistijden door minder stops op tram- en buslijnen en voorrang op alle kruispunten. Verhoog ondertussen de tarieven voor de parkeerplaatsen in de stad. Hanteer toegangsheffingen voor forenzen om de stad te ontlasten.’

Wouter: ‘Ik ben het eens met Hans. Daarbij kan de huidige infrastructuur steeds efficiënter worden benut door auto’s, autoritten en parkeerplaatsen te delen. Delen wordt aantrekkelijker door Mobility as a Service en zelfrijdende auto’s. MaaS maakt de verschillende mobiliteitsvormen voor iedereen toegankelijk in één overzichtelijke app. Als je daarmee ieder moment van de dag een zelfrijdende auto kan laten voorrijden, dan is de toegevoegde waarde van je eigen auto voor de deur nog maar relatief klein. Zo creëer je dus een veel lagere parkeerbehoefte. Al met al zou het aantal benodigde parkeerplaatsen in Nederland kunnen dalen naar ongeveer 9 miljoen in 2040. De vrijgekomen ruimte biedt dan plaats voor zo’n 45.000 nieuwbouwwoningen en 7.000 ha groen.’

Kun je je vinden in deze onderzoeksvisie, Hans?

Hans: ‘Het idee van Deloitte is deels uitvoerbaar. Zeker waar het de deelauto’s betreft. Dat levert wel wat op, maar zelfrijdende auto’s zorgen ook voor extra vervoersstromen in de binnenstad. En die wil je juist verminderen.’

Wouter: ‘Het klopt dat zelfrijdende auto’s, zeker op korte termijn als ze moeten mixen met andere weggebruikers, de verkeersdrukte niet verminderen. Ik denk dat de CROW-analyse voor 2021 heel realistisch is. Voor de periode die wij bekijken, tot aan 2040, is de potentie van zelfrijdende auto’s wel groot aangezien ze zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming (het dichter op elkaar rijden) verbeteren. Daarnaast is een gedragsverandering nodig om te voorkomen dat de binnenstad verstopt door niet-gedeelde zelfrijdende auto’s.’

Wat zijn jullie eigen ervaringen in de stad?

Hans: 'Ik woon in de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, in Pijnacker. Ik heb mijn auto weggedaan en maak gebruik van een deelauto. Mijn kinderen zijn er gelukkig al helemaal aan gewend. En ik ook.'

Wouter: 'Ik woon in Amsterdam. Daar gebeurt al het nodige ter verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid. Een autovrij Leidseplein, aardig wat aanbieders van deelauto’s en deelfietsen en een streng parkeerbeleid. Zo kan ik mijn lease-auto niet bij Deloitte parkeren. Leasecontracten zijn allesbehalve flexibel. Dit is wel aan het veranderen. Zowel leasemaatschappijen als werkgevers stimuleren in toenemende mate autodelen. Bovendien groeit het aantal autodeelaanbieders in Amsterdam snel. Wel werken ze allemaal nog met hun eigen abonnementsvorm en app. Als ik via een overkoepelend platform voor elke rit de optimale optie kan selecteren, wordt het veel aantrekkelijker. Dergelijke platforms komen er wel aan, dus ik verwacht niet dat ik op termijn nog een eigen auto heb.'

Meer informatie over Smart Mobility Stories

Dit artikel is onderdeel van de Smart Mobility Stories #10. Op de website van de Innovatiecentrale vindt u meer informatie over Smart Mobility Stories. Meer informatie over smart mobility is te vinden op de pagina Smart mobility.

Onderliggende pagina's