Onderzoek grondwaterbemaling bij A27 Utrecht gestart

Nieuwsbericht

Onderzoek grondwaterbemaling bij A27 Utrecht gestart

Gepubliceerd op: 13 februari 2018- Laatste update: 15 februari 2018 09:07 uur

Rijkswaterstaat is gestart met onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Deze zogenoemde pompproef is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de Ring Utrecht, die vanaf 2020 zal worden uitgevoerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op het terrein 'Tussen de Rails', ten noorden van de wijk Lunetten. Technisch adviseur Bob Beuving: 'Met de pompproef onderzoeken we de komende maanden hoe we het grondwaterpeil onder de A27 kunnen beheersen. Ook kijken we welke effecten de pompproef op de omgeving heeft. De informatie uit het onderzoek is van groot belang voor de toekomstige werkzaamheden aan de weg.' In onderstaande video legt Bob Beuving in het kort uit waarom de pompproef nodig is en wat erbij komt kijken.

We zijn hier in Utrecht, vlakbij de A27. We zijn hier bezig met de voorbereidingen van een pompproef. En die doen we als een van de onderzoeken voor het project van de verbreding Ring Utrecht. Die onderzoeken zijn nodig omdat we willen kijken wat de effecten van bemaling zijn op de omgeving en dat doen we samen met Deltares. <geluid van snelweg A27, Bob Beuving staat op een viaduct boven de A27> In de jaren tachtig hebben we hier de A27 verdiept aangelegd. De grondwaterstand ligt hier van nature heel hoog en om de A27 aan te kunnen leggen hebben we folie gebruikt. Het talud loopt hier naar beneden toe. Dan ligt Ôie een meter of elf onder waar ik nu sta. Dan ligt er een grondlagenpakket op om te zorgen dat er een evenwichtsconstructie is. De grondwaterdruk drukt aan de onderkant tegen de folie aan en de grond erboven zorgt ervoor dat de folie op zijn plek blijft, zodat we hier dus gewoon droog kunnen rijden. We pompen hier het grondwater op vijftien meter min maaiveld en dan gaan we het stuk verder die kant op terugpompen de grond in. Tijdens de pompproef hebben we meer dan zestig van dit soort sensoren in allerlei peilbuizen hangen, die hier ook in de grond staan. Zodat we ook op verschillende dieptes verschillende meetwaardes kunnen constateren. Doordat we de grondwaterdruk verlagen, kunnen we zo meteen in de folieconstructie de bovenbelasting weghalen, waardoor er toch een evenwichtssituatie behouden blijft. Waardoor de opdrachtnemer zo meteen voor de uitbreiding van de A27 beheerst zijn werk kan uitvoeren.

Foliedoek houdt grondwater onder A27 tegen

Ten noorden van de Utrechtse wijk Lunetten is de A27 in de jaren '80 verdiept aangelegd, onder grondwaterniveau. Onder de weg is een kunststof foliedoek aangelegd. Dit voorkomt dat het grondwater omhoog komt. Het gewicht van zand en de weg houdt het foliedoek op zijn plek.

In de jaren 80 is een kunststof foliedoek aangebracht onder de verdiepte A27.

Als de A27 bij Utrecht ter plekke wordt verbreed, moet de toekomstige aannemer het zand deels weghalen, waardoor tijdelijk de gronddruk op het foliedoek vermindert. Om ervoor te zorgen dat er evenwicht blijft bestaan tussen de druk van het grondwater onder het folie en de gronddruk, zijn er maatregelen nodig. Door middel van bemalen, ofwel het oppompen en eventueel terugpompen van het grondwater, kunnen we de grondwaterstand verlagen en beheersen, waardoor het folie tijdens de werkzaamheden op zijn plek blijft. Als de wegverbreding gereed is, stopt de bemaling omdat het evenwicht dan weer is hersteld.

Invloed van pompen bij A27 Utrecht op de omgeving

Samen met onderzoeksinstituut Deltares testen we of het bemalen op deze locatie in de praktijk goed werkt. Met peilbuizen en een digitaal monitoringssysteem houden we continu het grondwaterpeil in de gaten. Zo krijgen we inzicht in de resultaten van de techniek en het effect van de pompproef op de omgeving. Al deze gegevens delen we straks met de toekomstige aannemer, zodat hij het werk aan de A27 vanaf 2020 zorgvuldig kan uitvoeren. Bekijk voor meer informatie over de pompproef de factsheet Onderzoek grondwaterbemaling.

Schematische weergave van de pompproef.

Onderliggende pagina's