Blijven genieten van de panorama’s langs de A27

Nieuwsbericht

Blijven genieten van de panorama’s langs de A27

Gepubliceerd op: 12 februari 2018- Laatste update: 12 februari 2018 13:41 uur

Bij de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder geldt de insteek dat de snelweg ‘te gast’ is in het landschap. Het landschappelijke karakter van de omgeving moet zoveel mogelijk behouden blijven. In het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE), een belangrijk vormgevingsdocument voor de aannemer straks, komt dit op alle fronten terug: ‘Het gaat om eenvoud en continuïteit, maar we willen er wel echt iets moois van maken.’

Voor de verbreding van de A27 Houten – Hooipolder is Robin Aerts vanuit Rijkswaterstaat projectleider van het Esthetisch Programma van Eisen. Koen van Velsen Architecten legt als opdrachtnemer de (esthetische) kaders vast waarbinnen ontwerpers en vormgevers er hun invulling aan mogen geven, ook nu al in de planvormingsfase. ‘Het is absoluut mijn grootste Rijkswaterstaatproject ooit’, stelt een enthousiaste Aerts. ‘We moeten in dit project met enorm veel verschillende aspecten rekening houden. Denk aan ecologische, cultuurhistorische en archeologische aspecten, maar ook aan het behoud van de karakteristieken van het omliggende landschap. Dat doen we onder andere door te kiezen voor geluidschermen die in de eerste plaats functioneel zijn, maar ook groen begroeid.’ Van Velsen vult aan: ‘Of denk aan aanvullende esthetische eisen voor verlichting, maar ook voor viaducten of taluds.’ Doel van dit alles is om te kunnen blijven genieten van het landschap en het panorama.

Kaders A27

Om alle stukjes van deze reuzenpuzzel passend te maken, staat intensief overleg bij beiden rood omcirkeld in de agenda. Aerts: ‘Er is onder andere een team gevormd, waarin experts van stakeholders zoals gemeenten, provincies en waterschappen zitting hebben en waarmee Koen en ik continu overleg hebben.’ Van Velsen heeft daarnaast intensief meegelopen met Flow27, dat het wegontwerp en het landschapsplan voor de A27 maakt. Bij het bepalen van de kaders waarbinnen ontwerpers en vormgevers aan de slag kunnen, onderscheiden Aerts en Van Velsen twee soorten eisen. Allereerst zijn daar de topeisen. Hier moet elk voorstel en elk ontwerp van de aannemer onvoorwaardelijk aan voldoen. ‘Daar liggen vervolgens weer eisen onder, die eerder gelden als minimum en de richting en middelen aangeven. We hopen natuurlijk op plannen en oplossingen van de aannemer die daar bovenuit stijgen’, besluit Aerts.

Inpassing van de A27 in het landschap; inspirerende opdracht

Het EPvE zelf moet zo volledig mogelijk zijn en van een kwalitatief hoog niveau. Daarnaast moet het door alle deelnemende en belanghebbende partijen worden gedragen. Van Velsen hoopt dat hij zijn collega-architecten een inspirerende opdracht heeft meegegeven, waarbij inpassing van de A27 in het landschap centraal staat.

Meer nieuws A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Onderliggende pagina's