Blauwe Golf Verbindend zorgt voor efficiënter (vaar)weggebruik

Nieuwsbericht

Blauwe Golf Verbindend zorgt voor efficiënter (vaar)weggebruik

Gepubliceerd op: 08 februari 2018- Laatste update: 08 februari 2018 14:33 uur

Op 1 februari hebben de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Rijkswaterstaat een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Blauwe Golf Verbindend getekend.

Het project beproeft nieuwe methoden van betrouwbare informatievoorziening en reisadviezen voor (vaar)weggebruikers. Dit zorgt voor verbetering van de doorvaart op corridors; tijdwinst voor de beroepsvaart en minder reistijdverlies voor weggebruikers.

Meer over Blauwe Golf Verbindend

Blauwe Golf Verbindend startte als Beter Benutten-project in 2012 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Wegens bewezen resultaat is de samenwerking in 2018 voortgezet. Blauwe Golf Verbindend realiseert sinds 2012 de ontsluiting van data van brugopeningen en beschikbare ligplaatsen in havens in vijf provincies, drie gemeenten en in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Rijkswaterstaat. Inmiddels levert het van 100 bruggen de open-dichtstatus en levert het ook de ligplaatsbezetting van alle binnenvaartligplaatsen in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Het gaat om eenvoudig vindbare data waarmee (vaar)wegverkeer in Nederland hun route beter kunnen plannen en veiliger kunnen afleggen, met zo min mogelijk hinder en CO2-uitstoot.

Blauwe Golf Verbindend: resultaten en informatie

Op de website van Blauwe Golf Verbindend is informatie te vinden over de resultaten en informatie over ligplaatsen en bruggen. Op de site van Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) is de informatie over de brugstatus te vinden gericht op het wegverkeer. We zien dat de serviceproviders voor het wegverkeer en scheepvaartverkeer steeds meer gebruik maken van deze gegevens om de gebruikers te voorzien van betrouwbare informatie. De komende jaren gaat Blauwe Golf Verbindend voortvarend verder.

Onderliggende pagina's