Waterpeil Rijn bij Lobith bereikt hoogtepunt: 14,64 m boven NAP

Nieuwsbericht

Waterpeil Rijn bij Lobith bereikt hoogtepunt: 14,64 m boven NAP

Gepubliceerd op: 10 januari 2018- Laatste update: 10 januari 2018 12:50 uur

De Rijn bij Lobith heeft woensdagochtend 10 januari 2018 de hoogste waterstand bereikt. Rond 05.00 uur werd daar 14,64 m boven NAP gemeten. De hoogwaterpiek verplaatst zich nu verder via onder meer Nederrijn, Waal en IJssel. Het hoge water is afkomstig uit Duitsland en werd veroorzaakt door zware regenval.

De piek zal donderdag 11 januari 2018 in de loop van de dag via de Waal, de Nederrijn-Lek en de IJssel plaatsen als Dordrecht, Deventer en Zwolle bereiken. Daarna zal de waterstand in het hele stroomgebied van de Rijn geleidelijk dalen. Dat duurt zeker enkele dagen, dus de verhoogde waterstanden blijven voorlopig zeker zichtbaar bij laag gelegen kades en in de uiterwaarden.

Hoge waterstanden: eens in de 5 jaar

De huidige waterstanden komen gemiddeld eens in de 5 jaar voor. Zo was er in 2001 (15,38 m boven NAP), 2002 (15,04 m boven NAP), 2003 (15,68 m boven NAP) en 2011 (15,15 m boven NAP) ook sprake van hoogwater. Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten zijn daar op voorbereid en hebben de noodzakelijke maatregelen getroffen. 

Om het water zo snel mogelijk af te voeren heeft Rijkswaterstaat de stuwen in de Nederrijn-Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein geopend. En bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren onder meer dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen.

Ruimte voor de Rivier

De huidige waterstanden geven geen enkele reden tot zorg. De Rijn en de Rijntakken kunnen nog veel meer water verwerken. Dat komt door maatregelen als Ruimte voor de Rivier. De IJssel, Waal, Nederrijn en Lek hebben meer ruimte gekregen. Zo wordt de nevengeul van de Waal bij Nijmegen dit hoogwaterseizoen voor het eerst gebruikt. De waterstanden stijgen daardoor minder snel dan voorheen. Daarnaast zijn ook dijken versterkt en daar gaan de waterbeheerders de komende jaren mee door.

Waterstanden

Het Watermanagementcentrum (WMCN) in Lelystad meet nauwgezet hoeveel water er door de rivieren stroomt en hoe hoog het water staat langs de kust en op de grote meren. Naast metingen worden met behulp van modellen ook verwachtingen opgesteld. Als dat nodig is, waarschuwt het WMCN ook de andere waterbeheerders, zodat zij tijdig maatregelen kunnen treffen. 

Kijk voor de actuele en verwachte waterstanden van alle wateren in Nederland op de website Waterinfo. Ook publiceert Rijkswaterstaat waterberichten, met daarin de actuele situatie van de kust, de rivieren en het IJsselmeergebied.

Onderliggende pagina's