Verkenningsfase project Dijkversterking Vlieland

Nieuwsbericht

Verkenningsfase project Dijkversterking Vlieland

Gepubliceerd op: 24 januari 2018- Laatste update: 24 januari 2018 09:38 uur

Op 12 december 2017 organiseerde Rijkswaterstaat samen met Wetterskip Fryslân en de gemeente Vlieland de tweede dijkavond voor het project Dijkversterking Vlieland.

Op dit moment zit het project in een verkenningsfase. In een verkenning zoeken we naar een veilige, slimme, duurzame en klimaatbestendige oplossing voor een probleem. Een verkenning is een soort zeef waarin de voorkeursoplossing steeds dichterbij komt. Alles wat belangrijk is voor de oplossing, zoals veiligheidseisen, wensen van betrokkenen, duurzaamheid, mogelijkheden en beperkingen in het gebied, brengen we in verschillende conceptontwerpen bij elkaar.

Stappen verkenningsfase

Tijdens stap 1 zijn er schetsen gemaakt van oplossingsrichtingen. Dit zijn er behoorlijk veel. Daarom brengen we deze in stap 2 terug naar de meest kansrijke. dat zijn er 3 of 4. Voor deze stap is de mening van de omwonenden en andere belanghebbenden erg belangrijk. Hoe zij de dijk in de toekomst willen gebruiken en beleven telt mee.

Bij de derde stap halen we de inbreng van de omgeving op over de uitgewerkte kansrijke alternatieven. De voorkeur stellen we vast aan de hand van 4 thema’s, dat het beoordelingskader heet:

  • veiligheid en toekomstbestendigheid
  • gebruik en beleving van de dijk
  • inpassing in de omgeving
  • kosten en planning
Tijdens de twee dijkavonden die plaatsvinden in 2018 kunnen belanghebbenden meepraten over de kansrijke alternatieven. Alle wensen, voorkeuren, mogelijkheden en factoren worden in een volgende uitwerking gewogen en verwerkt. De eerstvolgende dijkavond is op 8 maart 2018, in Badhotel Bruin, van 19.30 tot 22.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de pagina over Waddenzee: dijkversterking Vlieland. Op de  pagina Abonneren kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Meer nieuws Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Onderliggende pagina's