Terugblik op de Week van de Circulaire Economie 2018

Nieuwsbericht

Terugblik op de Week van de Circulaire Economie 2018

Gepubliceerd op: 26 januari 2018- Laatste update: 29 januari 2018 09:16 uur

Op 15 januari 2018 begon in Nederland de Week van de Circulaire Economie. Bij Rijkswaterstaat een week met een vol programma, waarin we samen met partners lieten zien hoe we binnen projecten al circulair werken. Dat wil zeggen, grondstoffen hoogwaardig hergebruiken en zo min mogelijk afval produceren.

Terugblik kennissessies

(In een hal staat een vrouw met een fleurig pak aan:) DE VROUW ZINGT EEN HOGE NOOT (Een man deelt koffie uit. Beeldtitel: Week van de Circulaire Economie, Rijkswaterstaat. Een groepje mensen luistert naar een man:) RUSTIGE MUZIEK MANNENSTEM: We zitten hier bij elkaar om jullie mee te nemen in het ontwerpproces van InnovA58. Het is creatief, het is nieuw, het is zenden, maar het is ook ophalen. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER (Beeldtekst: Maandag. Openingsontbijt. Sessie AMROR. Sessie grondstoffen zijn niet eindig.) JEAN LUC BEGUIN: Dat het belangrijk is om de markt mee te nemen in de circulaire economie want die speelt er een heel belangrijke rol in. En we moeten zorgen dat in onze contracten, in de gesprekken met de markt dat we juist de circulaire economie op een hoger niveau plaatsen. NIENKE BAGCHUS-WINKEL: Dit is allemaal nog verder weg. Het is meer nadenken, kijken waar de kansen zitten. We zijn dingen aan het uitproberen. Dat vind ik goed. MAN: In 2050 moet het helemaal voor elkaar zijn. In 2030 werken wij als Rijkswaterstaat circulair. ANDRÉ BAKKER: Ik geloof erin. Ik denk dat we naar bijna 100 procent gerecycled materiaal kunnen. Alleen moet het anders dan dat we het nu doen. REMY VAN DEN BEEMT: De kwaliteit van de vraag die de overheid stelt aan de markt bepaalt de kwaliteit van het antwoord waar de markt mee komt. (Aldus Remy van den Beemt. Beeldtekst: Sessie DuBoCalc. Een man:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER MAN: Als het tot consuminderen leidt wel, maar op het moment dat je er een tv van koopt en een vakantie naar Thailand... Daarvan zou ik zeggen dat de markt zelf de oplossingen moet gaan zoeken. De data die ooit opgerold waren, hoe ga je die nu weer verdelen? Het is een game die op tijd ook gaat. En daarnaast, zeg maar, behalve kennis van de circulaire economie en hoe dat toegepast wordt in ons werk wordt er ook gekeken naar: wat voor mens ben jij? ARIEA VERMEULEN: Er moet nog veel gebeuren. Je ziet dat er nog veel partijen gestuurd worden op geld en niet op duurzaamheid. OK VAN MEGCHELEN: Het onderwijs moet je hierbij gaan betrekken want die nieuwe generatie moet in die circulaire denkmodellen kunnen zitten. (Beeldtekst: Woensdag. Opening duurzame leiders-werkconferentie ProRail en Rijkswaterstaat. Uitreiking afvaltas. Lancering leeromgeving Madaster-infra. Afronding door staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Een vrouw:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER VROUWENSTEM: De volgende stap is dat wij circulair economisch gaan draaien. We zetten de boel letterlijk in beweging. BOUKJE VAN REIJN: Het platform CB'23, Circulair Bouwen'23 is vandaag gelanceerd met een tweeledig doel. Aan de ene kant: het verbinden van bestaande initiatieven om kennis op te doen en kennis uit te wisselen. En als tweede doel: om te komen tot afspraken die voor de hele bouwsector van belang zijn. LAURENS SCHRIJNEN: Nu beginnen, met de huidige infrastructuur om die circulair te benaderen, dat is één. Ten tweede: alles wat we nieuw doen, 100 procent circulair doen zodat we in 2030 circulair werken en in 2050 circulair zijn. PETER VAN ASSCHE: De kunst volgens mij voor Rijkswaterstaat is dat ze niet in één keer alle problemen van heel de wereld willen gaan oplossen. Begin zo en neem dat heel serieus en dan zal je zien dat het effect enorm is. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN STOPT DAN (Aldus Peter van Assche. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/circulaire-economie. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)

Maandag 15 januari 2018

Op de eerste dag van de week werden 5 transitieagenda’s gepresenteerd, waaronder de agenda circulaire bouweconomie door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Marc Pruijn (programmamanager Circulaire Economie van IenW) gaf tijdens onze ontbijtsessie een sneak preview.

Ook was er aandacht voor schaarse grondstoffen, zoals zink en metalen. Grondstoffen die veel gebruikt worden voor bouwprojecten van infrabeheerders, zoals Rijkswaterstaat. AMROR, een samenwerking tussen gemeente Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat, presenteerde state-of-the-art circulaire ontwerpprincipes, waaronder ontwerpen voor hergebruik die zij afgelopen jaar hebben ontwikkeld.

Dinsdag 16 januari 2018

Het projectteam van InnovA58 hield op dinsdag een arenasessie over circulair ontwerpen, waarbij deelnemers meedachten over het ontwerpproces en de keuzes die gemaakt moeten worden. Gelijktijdig vond een drukbezochte sessie over circulair asfalt plaats. Daar werd gesproken over de aanpak en acties voor 2018 van Rijkswaterstaat op het gebied van duurzaam en circulair asfalt. Zo gaan we onder andere in een aantal experimenteerruimtes verschillende asfaltmengsels testen. Verschillende marktpartijen pitchten hun innovaties zoals freesasfalt en de inzet van een natuurlijk bindmiddel. In de middag hielden we samen met platform WOW een grote bijeenkomst over circulair assetmanagement en de rol van het materialenpaspoort hierin.

Woensdag 17 januari 2018

Op woensdag 17 januari 2018 was de Metaal Kathedraal in Utrecht het decor van de werkconferentie ‘Samen Circulair’. Een van de hoogtepunten was de presentatie van de duurzame afvaltas, een idee van de Raad van Kinderen van Rijkswaterstaat. Prinses Laurentien van Oranje (Missing Chapter Foundation) en Jaap Slootmaker (CFO Rijkswaterstaat) namen een tas in ontvangst. Ook maakten ProRail, Alliander, Madaster en Rijkswaterstaat bekend in 2018 te starten met de leeromgeving Madaster-infra, waarin alle partijen gaan experimenten met het opslaan van materiaalgegevens in een soort paspoort om hergebruik in de toekomst beter mogelijk te maken.

Donderdag 18 januari 2018

Afgelopen jaar is er op verschillende manieren gekeken naar de relatie tussen de circulaire economie en natuurlijke hulpbronnen, ons natuurlijk kapitaal. Donderdagmorgen bespraken we de laatste bevindingen en ervaringen en gingen we daarover in discussie met de zaal.

We sloten de week af met een spetterend eindsymposium dat we samen met Circle Economy en C-Creators organiseerden. Een symposium over de hot topics in de transitie naar een circulaire economie. We praatten onder andere over de vraag: hoe meet je circulariteit? Ook lanceerden we samen met het Rijksvastgoedbedrijf het platform Circulair Bouwen’23. Wouter van Twillert en Peter van Assche gaven een keynote over hun visie op de circulaire bouwsector.

Circulaire economie bij Rijkswaterstaat

In 2030 wil Rijkswaterstaat circulair werken. We doen dit via de volgende vier strategieën: waarde behouden, circulair ontwerpen en bouwen, circulair aanbesteden en inkopen, en circulair materiaalgebruik. Meer informatie over hoe Rijkswaterstaat bijdraagt aan een duurzame toekomst, leest u op de pagina Circulaire economie.

Onderliggende pagina's