Opnieuw verhoogde waterstanden rivieren

Nieuwsbericht

Opnieuw verhoogde waterstanden rivieren

Gepubliceerd op: 26 januari 2018- Laatste update: 27 januari 2018 10:23 uur

Door regenval in Duitsland en smeltwater vanuit de Alpen stijgen de waterstanden van de Rijn opnieuw. Op zaterdagochtend 27 januari 2018 bereikte de Rijn bij Lobith een waterstand van 14,0 m boven NAP.

De komende dagen zal de waterstand nog verder stijgen. Verschillende uiterwaarden en andere buitendijks gelegen gebieden lopen na het hoogwater van eerder deze maand opnieuw onder en enkele nevengeulen stromen mee.

Verwachting van stijging waterstanden

De verwachting is dat de waterstand van de Rijn de komende dagen nog verder stijgt. De maximale waterstand wordt maandag verwacht en zal oplopen tot rond de 14,30 m boven NAP. De verwachte waterstanden blijven daarmee onder de bereikte waterstanden tijdens het vorige hoogwater op de Rijn eerder in januari. Toen bereikte de Rijn bij Lobith een maximale waterstand van 14,64 m boven NAP. Kijk voor de actuele waterstanden op de kaart Waterhoogte (t.o.v. NAP) op Waterinfo.

Maatregelen

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de afvoercapaciteit van de Rijn te vergroten en heeft de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein geopend. Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland informeert Rijkswaterstaat belanghebbenden zoals waterschappen en provincies over de actuele waterstanden en de waterstandsverwachtingen.

Waterstand van de Maas

In het stroomgebied van de Maas is ook neerslag gevallen. De waterstand op de Maas is verhoogd, maar hoogwater wordt op de Maas niet verwacht. De hoeveelheden zijn normaal voor de tijd van het jaar. Indien nodig treft Rijkswaterstaat ook op de Maas maatregelen, zoals het strijken van de stuwen om water sneller af te voeren.

Onderliggende pagina's