Oplossingsrichtingen voor de dijkversterking Vlieland

Nieuwsbericht

Oplossingsrichtingen voor de Dijkversterking Vlieland

Gepubliceerd op: 24 januari 2018- Laatste update: 24 januari 2018 09:53 uur

Het doel van dijkversterking is waterveiligheid: de bescherming tegen het water. De aanleiding voor het project Dijkversterking Vlieland is de toekomstige verhoging van de zeespiegel door klimaatverandering en nieuwe veiligheidsnormen in Nederland.

Waterveiligheid staat bij de Omringdijk op Vlieland onder druk door 2 aspecten: de dijk is niet hoog genoeg en de dijkbekleding aan de zeezijde kan loslaten bij extreem zware stormen en hoge golven. De oplossingsrichtingen voor de dijkversterking zijn ondergebracht in 5 families:

  • 1. vierkant verhogen: dat is een combinatie van binnen- en buitendijkse versterkingen; 
  • 2. binnendijks verhogen; 
  • 3. buitendijks verhogen; 
  • 4. voorland oplossingen: dit zijn oplossingen op het Wad en de strook land vóór de dijk; 
  • 5. geen extra ruimtebeslag: de oplossingen in deze familie hebben met elkaar gemeen dat ze zijn gevonden binnen het huidige dijkprofiel, zoals een kering bovenop de dijk. Daardoor hoeft de dijkversterking geen extra ruimte in te nemen, niet aan de landzijde en ook niet aan de zeezijde.

De reacties van de omwonenden op de ontwerpen

De projectorganisatie organiseerde op 12 december 2017 een tweede bijeenkomst voor omwonenden om de oplossingsrichtingen te bespreken. Op de vraag 'Wat vindt u belangrijk in het gebruik en de beleving van de dijk?' konden omwonenden hun mening geven. Het gesprek hierover leverde 2 voorkeursfamilies op: een duidelijke voorkeur voor oplossingen buitendijks (familie 3) en een lichte voorkeur voor geen extra ruimtebeslag (familie 5).

De omwonenden zien daarbij het liefste een glad buitentalud. Een glad buitentalud verhoogt de recreatiewaarde van de dijk en het wad is dan gemakkelijker te bereiken. Oplossingen met breuksteen genieten voor de omwonenden niet de voorkeur. Variant 3C (de huidige dijk buitenwaarts aanpassen, geen verhoging, zetsteen aanbrengen op een nieuw buitentalud) vond men al met al de beste keus.

De drie andere voorkeuren waren:

  • 3a: buitenwaarts verhogen, zetsteen op nieuw buitentalud;
  • 5a: demontabele kering op kruin, zetsteen op huidige buitentalud;
  • 5c: geometrie buitenwaarts aanpassen inclusief golfconstructie / berm, geen verhoging, zetsteen op huidige buitentalud.

De projectorganisatie neemt de input van omwonenden tijdens de tweede dijkavond weer mee om te verwerken voor de volgende stap in het proces.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de pagina over Waddenzee: dijkversterking Vlieland. Op de  pagina Abonneren kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Meer nieuws Waddenzee: dijkversterking Vlieland

Onderliggende pagina's