Kustonderonderzoek bij Terschelling voor Kustgenese 2.0 tot half februari 2018

Nieuwsbericht

Kustonderonderzoek bij Terschelling voor Kustgenese 2.0 verlengd tot eind maart 2018

Gepubliceerd op: 06 februari 2018- Laatste update: 06 februari 2018 08:58 uur

Op donderdag 11 januari 2018 plaatste Rijkswaterstaat 3 meetframes op de Diepe Vooroever bij Terschelling. Tot eind maart 2018 voert Rijkswaterstaat hier opnieuw metingen uit. Deze metingen waren oorspronkelijk tot medio februari gepland. Door onvoldoende hoge golven in de afgelopen periode is de meetperiode nu verlengd.

Deze metingen zijn onderdeel van het 5-jarig onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0, dat in augustus 2017 is gestart. De onderzoeken leveren kennis op die onze Nederlandse kust na 2020 beter moet beschermen tegen de gevolgen van zeespiegelstijging.

Advies aan de scheepvaart tijdens kustonderzoek

De frames staan op een afstand van 2,5 tot 8 km uit de kust van Terschelling en zijn uitgerust met sensoren die informatie inwinnen over stromings- en sedimentpatronen. Rijkswaterstaat adviseert gebruikers van het gebied zoals vissers en beroeps- en recreatievaarders om gedurende de meetperiode 200 m afstand van de markering aan te houden. De frames zijn gemarkeerd met kardinale betonning en gele bijzondere markeringen. De locaties van de stalen frames met meetapparatuur zijn ook aangegeven via de Berichten aan Zeevarenden (BaZ). Na de metingen boven Terschelling vinden in het voorjaar aanvullende onderzoeken plaats op de Noordzeebodem bij Noordwijk. Eerder werden metingen verricht op de zeebodem in het Amelander Zeegat en boven Ameland.

Onderzoek voor Kustgenese 2.0

De informatie is input voor het onderzoeksproject Kustgenese 2.0. Dat moet antwoord geven op de vraag hoe we de Nederlandse kust ook in de toekomst op een duurzame, ecologisch verantwoorde manier met zand kunnen onderhouden en hoeveel zand daarvoor op welke plekken nodig is.

Meer informatie over kustonderzoek en Kustgenese 2.0

Kijk voor meer informatie over en planning van het meerjarig onderzoeksprogramma op de projectpagina Kustgenese 2.0 of bel de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat op 0800-8002.

Onderliggende pagina's