Hoogwater: Rijkswaterstaat beschermt kade Scherpekamp met matten

Nieuwsbericht

Kade Scherpekamp in goede staat na hoogwaters

Gepubliceerd op: 13 februari 2018- Laatste update: 13 februari 2018 17:22 uur

Kade Scherpekamp heeft de 2 hoogwaters van januari 2018 goed doorstaan. Rijkswaterstaat dekte begin januari 2018 het gedeelte rondom het inlaatwerk af met fijnmazige matten om ervoor te zorgen dat het zand niet wegspoelt en de kade intact blijft.

Tessa Hoogerwerf van Rijkswaterstaat: ‘De graszaden waarmee de kade direct na de verlaging is ingezaaid, hadden nog onvoldoende tijd gehad om te kunnen wortelen. Daardoor was de toplaag van de kade nog niet voor 100% bedekt met een stabiele graszode. De krammatten hebben ervoor gezorgd dat het zand niet wegspoelt. Omdat het water nu snel zakt, hebben we de matten weggehaald. Zodra de grasmat voldoende stabiel is, wordt de verlaagde kade overgedragen aan de beheerder, Waterschap Rivierenland. De betreffende grondeigenaren krijgen dan ook hun grond terug in gebruik.

Veiliger rivierengebied

Vorig jaar werd kade Scherpekamp over een lengte van 700 m met 1 m verlaagd. Bij hoogwater zorgt dit voor een waterstanddaling van 10 cm op het Pannerdensch Kanaal. De bewoners in het rivierengebied zijn hierdoor beter beschermd tegen hoogwater. De kadeverlaging is de laatste schakel in de keten van Ruimte voor de Rivier-projecten die in uitvoering ging.

Meer nieuws Pannerdensch Kanaal: kadeverlaging Scherpekamp

Onderliggende pagina's