[Interview stormvloedkeringen]: 'Het is mooi om te laten zien dat stormvloedkeringen echt nodig zijn'

Nieuwsbericht

[Interview stormvloedkeringen]: 'Het is mooi om te laten zien dat stormvloedkeringen echt nodig zijn'

Gepubliceerd op: 03 januari 2018- Laatste update: 03 januari 2018 14:51 uur

Onder meer de Oosterscheldekering en de Maeslantkering en Hartelkering worden vandaag vanwege de storm en het hoge water gesloten. Eddy van de Ketterij (operationeel manager Oosterscheldekering) en Marc Walraven (leider keerproces Maeslantkering en Hartelkering) van Rijkswaterstaat vertellen over wat er allemaal komt kijken bij het sluiten van de waterkeringen.

Marc Walraven

Van de Ketterij en Walraven krijgen via de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging en het Watermanagementcentrum Nederland gegevens over de weersverwachtingen en verwachte waterstanden. Ook met hulp van meetpunten op zee kunnen de teamleden van Van de Ketterij en Walraven zien wat er met de zeespiegel gebeurt. ‘Aan de hand van waterstandsmodellen kunnen wij al paar dagen van tevoren de verwachte waterstanden inschatten en ons voorbereiden op een eventuele oproep', vertelt Walraven. 'De windrichting en kracht is daarbij van grote invloed op de hoogte van de stormvloed. Op basis van de voorspelde waterstandsverwachtingen ter hoogte van Rotterdam of Dordrecht wordt vervolgens automatisch bepaald of de stormvloedkeringen dicht moeten.'

Maeslantkering en Hartelkering vaker testen

Walraven: 'Toen de Maeslantkering en Hartelkering gebouwd werden, gingen we ervan uit dat ze eens in de 7 tot 10 jaar zouden sluiten. Dit halen we echter nog niet, waardoor we de sluiting en de personele inzet eigenlijk niet voldoende onder realistische omstandigheden kunnen oefenen.' De laatste keer dat de Maeslantkering voor een storm sloot was in 2007. Wel is er elk jaar in september een proefsluiting. Walraven: 'Met een echte stormvloed leer je natuurlijk meer en intenser. Een echte situatie is altijd anders. Je moet als team snel met elkaar schakelen en de adrenaline stroomt door het hele team.’ Om in voldoende mate onder realistische omstandigheden te kunnen testen en trainen zijn er vorig jaar met de minister afspraken gemaakt om de kering vaker te sluiten onder stormcondities. 'Dit doen we nu eens in de 7 jaar. Hierbij gaan we uit van een verwachte waterstand van +2,60 m NAP bij Rotterdam en +2,30 m NAP bij Dordrecht.'

De Maeslantkering
De gesloten Maeslantkering (archieffoto)

Diverse keringen gesloten

Behalve de Maeslantkering, Hartelkering en de Oosterscheldekering zijn ook de Ramspolkering en de Hollandsche IJsselkering gesloten. '10 uur voordat het waterniveau boven +3 m NAP wordt verwacht, word ik opgeroepen. Dan moeten we binnen 1 uur bij de Oosterscheldekering zijn', zegt Van de Ketterij. Walraven vertelt dat hij, samen met zijn leden van het operationele team, binnen 2 uur op locatie aanwezig moet zijn als de piepers het signaal afgeven dat de operationele fase is gestart. 'In de bedienruimtes op de Maeslantkering en Hartelkering worden tijdens de stormvloed alle systemen gemonitord en worden, indien nodig, acties ondernomen door goed getraind personeel.'

Achter de knoppen van de Oosterscheldekering

Bij de Oosterscheldekering rekent een team van specialisten het beste moment uit om de kering te sluiten. Als het besluit is genomen, wordt op de knop gedrukt en sluit de Oosterscheldekering haar 62 schuiven in 82 minuten. Van de Ketterij: 'Met de Oosterscheldekering zorgen wij ervoor dat de top van de storm afgevlakt wordt, zodat de dijken en polders die Zeeland beschermen minder zwaar worden aangevallen. Ook houden we de waterstand op de Oosterschelde op peil. Het is mooi om te laten zien dat stormvloedkeringen nog steeds hard nodig zijn.'

De Oosterscheldekering
De Oosterscheldekering (archieffoto)

Meer informatie nieuwjaarsstorm 2018

Via ons liveblog Nieuwjaarsstorm 2018 blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rond de storm en de sluitingen van de waterkeringen.

Onderliggende pagina's