Werkzaamheden brug Urmond hervat

Nieuwsbericht

Werkzaamheden brug Urmond hervat

Gepubliceerd op: 07 december 2017- Laatste update: 07 december 2017 14:21 uur

Rijkswaterstaat is augustus 2017 gestart met groot onderhoud aan brug Urmond. Nadat de werkzaamheden tijdelijk stil hebben gelegen, zijn we nu weer volop aan de gang.

Allereerst worden werkzaamheden aan de boogconstructie uitgevoerd. Deze constructie wordt verstevigd, gestraald en geconserveerd. De onderbouw van de brug wordt in een later stadium gerenoveerd.

Verkeer op de brug Urmond tijdens het onderhoud

Rijkswaterstaat heeft voor het groot onderhoud een aantal maatregelen genomen voor de veiligheid en bereikbaarheid van de brug. Tijdens de reconstructie van de boog blijft de huidige steiger staan. En daarmee ook de verkeerslichten. Omdat de brug tijdens het onderhoud niet zo zwaar belast mag worden, geldt er een gewichtsbeperking voor vrachtwagens van meer dan 30 ton. Dit vrachtverkeer kan gebruik maken van brug Berg.

Werkzaamheden aan brug Urmond in december 2017

Vanaf 6 december zijn we gestart met het stralen van de brug om roest, vuil en verf te verwijderen. Deze werkzaamheden duren tot het einde van het jaar en zorgen voor enige geluid- en verkeershinder. Ten tijde van de straalwerkzaamheden regelen verkeersregelaars het verkeer. Op maandag 11, vrijdag 15 en woensdag 20 december 2017 geldt er van 09.00-15.00 uur een stremming voor gemotoriseerde voertuigen, vanwege het opzuigen van het straalgrit. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de brug. Overig verkeer kan omrijden via brug Berg. De straalwerkzaamheden gaan in de tweede week van januari 2018 verder. In de periode van 11 tot en met vrijdag 22 december 2017 worden de leuningen van de fietspaden aan de zuidzijde van de brug hersteld. Voetgangers en fietsers kunnen dan tijdelijk gebruikmaken van de tunnelconstructie.

Vragen over de werkzaamheden aan de brug Urmond?

We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar helemaal voorkomen is niet mogelijk. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Bel dan de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.