Voorbereidingen groot onderhoud A79 van start

Nieuwsbericht

Voorbereidingen groot onderhoud A79 van start

Gepubliceerd op: 20 december 2017- Laatste update: 20 december 2017 16:30 uur

Snelweg A79 krijgt een grote onderhoudsbeurt. Rijkswaterstaat vervangt de deklaag door stiller asfalt (zoab) en past onder andere de geleiderails, afwatering en bermen aan zodat deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast wordt een aantal op- en afritten verlengd om de komende jaren een goede doorstroming van het verkeer te kunnen waarborgen.

Het groot onderhoud aan de A79 start medio 2020. In 2021 is het onderhoud voor de A79 gereed. Na het groot onderhoud blijft de afgelopen zomer ingevoerde snelheid van 100 km/h gehandhaafd als permanente maximumsnelheid.

Wegontwerp en snelheid A79

Om de precieze werkzaamheden voor het groot onderhoud te bepalen heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de toestand van de weg. Uit deze voorbereidende onderzoeken blijkt dat de weg, zoals hij ontworpen is in de jaren 70, in zijn huidige vorm verschillende afwijkingen kent ten opzichte van de norm voor 120 km/h wegen (Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen - ROA)

Sinds de zomer van 2017 is er al een snelheidslimiet van 100 km/h van kracht. Op basis van een kosten-baten overweging is gekozen voor het in stand houden van het bestaande ontwerp van de A79. Dit betekent dat de reeds ingevoerde maximumsnelheid van 100 km/h gehandhaafd blijft na het groot onderhoud. 

Aan onze netwerkpartners uit de regio (provincie Limburg en gemeenten Meerssen, Voerendaal, Valkenburg, Nuth, Heerlen en Maastricht) hebben wij onze keuze toegelicht. Het volledig laten voldoen aan alle richtlijnen voor verkeersveiligheid bij 120 of zelfs 130 km/h is voor de A79 te kostbaar en ingrijpend; hiervoor zou een compleet nieuwe snelweg met nieuwe viaducten en aansluitingen aangelegd moeten worden.

Voorbereidingen groot onderhoud A79 gestart

Rijkswaterstaat is gestart met de voorbereidingen van de realisatie. Vanaf het voorjaar van 2018 vindt er afstemming met de omgeving plaats over de bereikbaarheid en de hinder tijdens de uitvoeringsperiode. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject kan het contract naar verwachting eind 2019 gegund worden aan een aannemer. Deze gaat na de nodige voorbereidende werkzaamheden medio 2020 buiten aan de slag. In 2021 is de verbeterde A79 een feit.

Regulier onderhoud

Dat betekent echter niet dat er geen regulier onderhoud meer uitgevoerd wordt aan de A79. Vanuit beheer en onderhoud vinden nog voortdurend maatregelen plaats. Vorig jaar zijn bijvoorbeeld beschadigingen in het wegdek van de A79 gerepareerd en is een deel van de onduidelijke belijning aangepakt. Dat blijven we doen tot aan het grote onderhoud dat start in 2020. Het pakket aan maatregelen voor komende jaren bestaat onder meer uit het herstellen van markeringen en onduidelijke belijningen, het verlagen van de bermen voor een betere afwatering en eventuele reparaties van asfaltschades.

Voordelen zoab

Zoab staat voor zeer open asfaltbeton. Dit open asfalt bestaat uit holtes die geluidsabsorberend werken. De holtes absorberen het rolgeluid van de banden van de voertuigen. De holtes zorgen er ook voor dat water dat op de weg terechtkomt eerst het wegdek insijpelt en daarna via de zijkanten wegstroomt via een afwateringssysteem. Hierdoor wordt watergladheid (aquaplaning) zoveel mogelijk voorkomen en is er ook veel minder opspattend water achter de voertuigen.

Onderliggende pagina's