Uitnodiging tweede bewonersavond dijkversterking Vlieland 12 december 2017

Nieuwsbericht

Uitnodiging tweede bewonersavond dijkversterking Vlieland 12 december 2017

Gepubliceerd op: 12 december 2017- Laatste update: 11 december 2017 15:45 uur

Bewoners en belanghebbenden kunnen tijdens een informatieavond op 12 december 2017 de eerste mogelijke oplossingsrichtingen voor de dijkversterking Vlieland bekijken en hierop reageren. De avond is van 19.30 tot 21.00 uur in Badhotel Bruin, Dorpsstraat 88. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.

Om Vlieland ook in de toekomst goed te beschermen tegen overstromingen is het nodig om de dijk te versterken. Rijkswaterstaat is in samenwerking met Wetterskip Fryslân een verkenning gestart om mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Eind september was hiervoor op Vlieland een eerste informatieavond voor bewoners en hierna zijn omgevingsgesprekken gevoerd.

Waterveiligheid in Nederland

De Omringdijk op Vlieland beschermt het dorp Vlieland tegen overstromingen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van deze dijk. Alle dijken in Nederland moeten voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Onderzoek heeft aangetoond dat de steenbekleding op de dijk niet aan de nieuwste veiligheidseisen voldoet en de hoogte van de dijk onvoldoende is wanneer rekening wordt gehouden met toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven. Daarom is Rijkswaterstaat het project dijkversterking Vlieland gestart. Dit project maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Onderliggende pagina's