Rijkswaterstaat en Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital tekenen contract A24 Blankenburgverbinding

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat en Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital tekenen contract A24 Blankenburgverbinding

Gepubliceerd op: 14 december 2017- Laatste update: 14 december 2017 09:12 uur

Rijkswaterstaat en BAAK Blankenburg-Verbinding, een consortium van Ballast Nedam, DEME en Macquarie, tekenen vandaag het contract voor de A24 Blankenburgverbinding.

Hayrettin Koçak (Ballast Nedam), Steven Bouckaert (DEME Concessions), Martijn Klinkhamer (Ballast Nedam), Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom en Willem Stitselaar (Macquarie Capital).

Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding zorgt voor een robuust netwerk en een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse havens en Rotterdamse regio. Na deze ‘contract close’ zal in 2018 de ‘financial close’ plaatsvinden. Openstelling van de Blankenburgverbinding staat gepland tussen 2022 en eind 2024.

Ondertekening belangrijke stap Blankenburgverbinding

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: 'Dit is een mooie stap richting de start van de aanleg van de Blankenburgverbinding. Deze compleet nieuwe weg richting de haven van Rotterdam gaat zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in deze economisch belangrijke regio.'

Martijn Klinkhamer, namens consortium BAAK Blankenburg-Verbinding: 'Wij zijn ontzettend trots op het bereiken van deze belangrijke stap in het Blankenburg-project. We hebben ons consortium opgebouwd uit toonaangevende bouwbedrijven met expertise in tunnelbouw en infrastructuur en een financieel adviseur gespecialiseerd in infrastructuur. We kijken ernaar uit om nauw met Rijkswaterstaat en de stakeholders samen te werken en een bijdrage te leveren aan de toekomst van een van de belangrijkste economische regio’s van ons land. Ik heb er dan ook veel vertrouwen in dat Baak ervoor zal zorgen dat de doorstroming en de transportinfrastructuur rond Rotterdam zal verbeteren.'

Ontwerpen en aanleggen A24 Blankenburgverbinding

De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa 1 miljard euro. Het project bestaat uit het ontwerp en de aanleg van de A24 Blankenburgverbinding, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na het beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur. De aandeelhouders binnen het project zijn Macquarie Capital met een belang van 70%, en Ballast Nedam Concessies en DEME Concessions Infrastructure, elk met een belang van 15%. Het project zal worden gerealiseerd door een consortium van Ballast Nedam Infra, en DIMCO en Dredging International, beiden onderdeel van DEME. Daarnaast treedt Macquarie Capital op als de enige financieel adviseur van het consortium BAAK Blankenburg-Verbinding.

A15/A20: Blankenburgverbinding

De nieuwe 4 km lange A24, inclusief de Blankenburgtunnel, verbindt de A20 en de A15. De verbinding maakt onderdeel uit van de hoofdinfrastructuur van Rotterdam. De A24 verbetert de bereikbaarheid en vermindert de files. Het project omvat de aanleg van een afgezonken tunnel onder het Scheur (bij de Nieuwe-Waterweg), een landtunnel, 2 knooppunten (van de A24 op de A20 en de A15) en de verbreding van de A20 tussen de A24 en het Kethelplein.

Het project speelt een belangrijke rol in de realisatie van het Masterplan Rotterdam Vooruit (2009), een ontwikkelingsvisie voor de Rotterdamse regio voor de periode 2020 – 2040. De aanleg van de weg start in augustus volgend jaar.

Onderliggende pagina's