Planten van bomen in de Redichemsche waard van start

Nieuwsbericht

Planten van bomen in de Redichemsche waard van start

Gepubliceerd op: 01 december 2017- Laatste update: 01 december 2017 13:18 uur

In de Redichemsche waard worden begin volgende week ruim 30 bomen geplant.

Het planten van de bomen is een herstelactie van programma Stroomlijn. Sander te Lindert, omgevingsmanager Rijkswaterstaat: 'We plaatsen een rij van 9 appelbomen, en een rij van 22 knotwilgen die naadloos aansluit op de bestaande rij knotwilgen. Daarnaast mag op een aantal plekken langs het water de begroeiing weer uitlopen.' Begin dit jaar werd hier per ongeluk een aantal bomen gekapt. Waar de begroeiing uitgedund had moeten worden, is per ongeluk alle begroeiing weggehaald. Het plan dat Rijkswaterstaat opstelde om de situatie te herstellen, is in overleg met de heer Sanderse, gemeente Culemborg en betrokkenen van het Collectief Redichemsche Waard tot stand gekomen.

Afronden resterende werkzaamheden programma Stroomlijn

Tegelijk met het planten van de bomen worden in de uiterwaard de resterende werkzaamheden uitgevoerd: er worden 2 bomen verwijderd en boomstronken gefreesd. Tot slot wordt het terrein geëgaliseerd en ingezaaid. De werkzaamheden duren naar verwachting een week.

Samenwerken aan een betere bescherming tegen hoogwater

Het regent vaker en harder. Hierdoor krijgen rivieren vaker te maken met hoogwater. Door bomen en struiken weg te halen op plaatsen waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt, blijft de rivier ook bij hoogwater goed doorstromen. Dit vermindert de kans op overstromingen. Programma Stroomlijn levert samen met andere programma’s van Rijkswaterstaat, zoals Ruimte voor de Rivier, Maaswerken en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een belangrijke bijdrage aan het beschermen van Nederland tegen overstromingen. Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Dit betekent dat we blijvend moeten werken aan bescherming tegen hoogwater.

Onderliggende pagina's