Centrale bediening stuwensembles Nederrijn en Lek vanuit Amerongen

Nieuwsbericht

Centrale bediening stuwensemble vanuit Amerongen

Gepubliceerd op: 21 december 2017- Laatste update: 21 december 2017 15:47 uur

Na de renovatie van de 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek worden alle sluizen en stuwen vanaf één centrale plek in Amerongen bediend. De bouw van deze nieuwe bediencentrale is inmiddels afgerond. De komende tijd brengen we alle ICT-voorzieningen en apparatuur voor de bediening gefaseerd aan.

Centrale bediening voor 3 stuwcomplexen

De nieuwe bediencentrale staat op het midden-eiland van het stuwcomplex Amerongen. Bij noodgevallen of storingen blijft het wel mogelijk om de stuwen en sluizen lokaal te bedienen. Deze lokale bediening vindt straks plaats vanuit de servicegebouwen die op alle complexen aanwezig zijn, waarin ook alle installaties en noodstroomvoorzieningen een plaats hebben gekregen. 

Na de renovatie zijn de 3 stuwcomplexen gereed om centraal te kunnen bedienen. We gaan gefaseerd over op deze centrale bediening.

Centrale bediening van de stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek biedt de mogelijkheid om kosten te besparen en tegelijkertijd het serviceniveau voor vaarweggebruikers te verhogen. Er hoeven straks namelijk geen 3 bedienlocaties meer beheerd en bemenst te worden. En door de bediening van de sluizen optimaal op elkaar af te stemmen, kunnen schepen bovendien vlotter doorvaren.

Voor meer informatie kunt u het persbericht Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek: bouw bediencentrale Amerongen gereed lezen.

Meer nieuws over Nederrijn en Lek: renovatie stuwensemble

Onderliggende pagina's