A16 Rotterdam: wat doen we in 2018?

Nieuwsbericht

A16 Rotterdam: wat doen we in 2018?

Gepubliceerd op: 18 december 2017- Laatste update: 18 december 2017 16:41 uur

De projectorganisatie A16 Rotterdam heeft het afgelopen jaar hard gewerkt. We bieden u een kijkje in wat er rondom de A16 Rotterdam voor het nieuwe jaar op stapel staat.

Keuze voor aannemerscombinatie A16 Rotterdam

In maart 2018 verwachten we de aannemerscombinatie te kiezen die de A16 Rotterdam vanaf 2019 gaat aanleggen. Op dit moment is de aanbesteding nog in volle gang. De procedure startte met de publicatie van de opdracht (tender genoemd) in november 2016. De aanbesteding startte met 5 kandidaten. Eerder dit jaar vielen er 2 partijen af. In het voorjaar moet de beslissing vallen met welke van de 3 aannemerscombinaties Rijkswaterstaat een Design, Build, Finance en Maintain (DBFM) contract sluit. Dat betekent dat de gekozen aannemerscombinatie de weg ontwerpt, aanlegt, financiert en onderhoudt voor de komende 10-tal jaren. Het contract wordt naar verwachting in mei 2018 gesloten.

Voorbereidende werkzaamheden A16 gaan door

Het hele jaar is hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het projectgebied. Er zijn kabels en leidingen verlegd, archeologisch onderzoek uitgevoerd en woningen en opstallen gesloopt. Tot het einde van 2018 gaan deze werkzaamheden door, zodat de aannemerscombinatie in 2019 voortvarend aan de slag kan gaan. In het geval van mogelijke hinder of andere bijzonderheden worden omwonenden daarover tijdig geïnformeerd.

Saneren zuurteergrond bij de Ommoordseweg

Een van de grotere uitdagingen in het nieuwe jaar is het saneren van grond bij de Ommoordseweg. Deze is vervuild met zuurteer. De verontreiniging kent een lange voorgeschiedenis. U leest hier meer over in de speciale factsheet die we hebben gemaakt. De start van de sanering staat gepland voor het najaar van 2018. Direct omwonenden worden nauw betrokken.

Op de hoogte blijven over de A16 Rotterdam

Net als in de afgelopen jaren, proberen wij iedereen die belanghebbend en/of belangstellend is zo goed mogelijk te informeren over de A16 Rotterdam. Via de pagina over de A16 Rotterdam, de nieuwsbrief en tijdens verschillende bijeenkomsten op locatie. Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan contact met ons op door een mail te sturen of via de (gratis) Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Meer nieuws A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen A13 en A16

Onderliggende pagina's