Vervolg sloopwerkzaamheden oude Botlekbrug

Nieuwsbericht

Vervolg sloopwerkzaamheden oude Botlekbrug

Gepubliceerd op: 02 november 2017- Laatste update: 17 november 2017 10:53 uur

Zaterdag 11 november 2017 vervolgt Rijkswaterstaat de sloop van de oude Botlekbrug na de sloop van het hefgedeelte op 8 oktober. Deze keer worden lage brugdelen aan de oostzijde verwijderd. Daarna volgen de vakwerkbruggen en heftorens. Als laatste worden de pijlers en de rest van de brug gesloopt.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken wordt de sloop gecombineerd met regulier onderhoud aan de nieuwe brug. In verband met de sloop- en onderhoudswerkzaamheden is de Oude Maas gestremd voor het scheepvaartverkeer en gelden er afsluitingen voor het wegverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers.

Betere doorstroming scheepvaart

Begin volgend jaar is de sloop zover gevorderd dat de scheepvaart de oostelijke doorvaart van de Nieuwe Botlekbrug kan gebruiken. Schepen van beide kanten kunnen dan de brug tegelijk passeren en hoeven dan niet meer op elkaar te wachten. Dit scheelt ook in de duur van een brugopening voor het wegverkeer. Er zijn dan 2 doorvaartopeningen met elk een doorvaartbreedte van ruim 87 m beschikbaar waardoor schepen makkelijker kunnen manoeuvreren. Goed nieuws voor de doorstroming en veiligheid op het water. Tot er gebaggerd is, is de diepgang van de oostelijke doorvaart nog wel tijdelijk beperkt tot circa 7 m (per week passeren gemiddeld 4 schepen met een diepgang van meer dan 7 m).

Afsluitingen voor wegverkeer

Voor het wegverkeer gelden de volgende afsluitingen van de nieuwe Botlekbrug (inclusief op- en afrit Digna Johannaweg):

 • zaterdag 11 november van 02.00 tot 18.30 uur
 • zondag 12 november van 05.00 tot 24.00 uur
 • zondag 19 november van 13.00 tot 16.00 uur 
 • woensdag 22 november van 22.00 uur tot donderdag 23 november 05.00 uur 
 • zondag 3 december van 12.00 tot 16.00 uur 
 • woensdag 13 december van 22.00 uur tot donderdag 14 december 05.00 uur 

Verkeer moet er rekening mee houden dat in verband met voorbereidingen voor de afsluitingen de opritten eerder afgesloten kunnen zijn.

Stremmingen voor scheepvaartverkeer

In verband met de sloopwerkzaamheden is de Oude Maas gestremd voor al het scheepvaartverkeer op de volgende data:

 • zaterdag 11 november van 02.00 tot 18.30 uur (doorvaartmogelijkheid tussen 09.30 en 12.00 uur) 
 • zondag 19 november van 06.00 tot 18.00 uur 
 • zondag 3 december van 06.00 tot 18.00 uur

Mochten de sloopwerkzaamheden op 11 november niet of deels niet doorgaan dan worden deze verplaatst naar zondag 12 november van 02.00 tot 18.30 uur. Ook dan is er voor de scheepvaart een doorvaartmogelijkheid gecreëerd tussen 09.30 en 12.00 uur.

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Oude Maas gestremd op de volgende data gestremd voor de hoge scheepvaart (14m +NAP): 

 • woensdag 22 november van 22.00 uur tot donderdag 23 november 05.00 uur
 • woensdag 13 december van 22.00 uur tot donderdag 14 december 05.00 uur 
Voor de scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid gecreëerd op donderdag 23 november en donderdag 14 december tussen 02.00 en 02.30 uur.

Afsluitingen (brom)fietsers

De nieuwe Botlekbrug is voor (brom)fietsers afgesloten op: 

 • zaterdag 11 november 02.00 uur tot zondag 12 november 24.00 uur 
 • zondag 19 november en zondag 3 december van 08.00 tot 18.00 uur 
 • woensdag 22 november van 22.00 uur tot donderdag 23 november 05.00 uur 
 • woensdag 13 december van 22.00 uur tot donderdag 14 december 05.00 uur

Reservedagen

Bij onvoorziene omstandigheden en slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden uitgesteld en verschoven worden naar de geplande reservedagen. Reservedagen zijn zondag 12 en zondag 17 december.

Omleidingen wegverkeer

Doorgaand verkeer kan via de Botlektunnel. Verkeer van en naar Hoogvliet wordt omgeleid via de Spijkenisserbrug. De omleiding wordt met gele borden aangegeven. Routeplichtige gevaarlijke stoffen worden omgeleid via de eilandenroute.

Omleidingen langzaam verkeer

Voetgangers en (brom)fietsers worden omgeleid via de Spijkenisserbrug en Hartelbrug. De extra reistijd bedraagt 15 minuten. De omleiding wordt met gele borden aangegeven.

Gratis sms-service Rijkswaterstaat bij afsluitingen en stremmingen

Door BBRUG AAN te sms’en naar 3669 kunnen (vaar)weggebruikers zich aanmelden voor de gratis sms-service zodat zij direct op de hoogte zijn van (langdurige) afsluitingen van de Botlekbrug en stremmingen van de Oude Maas.

Hinder voor de omgeving

Vanaf 20 november wordt de betonnen pijler aan de oostzijde gesloopt. Dit gebeurt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Hiervoor gebruikt de aannemer een hydraulische sloophamer. Dit veroorzaakt geluidshinder voor de directe omgeving.

Over de Botlekbrug

De nieuwe Botlekbrug, een van de grootste hefbruggen in Europa, is sinds 2015 in gebruik. De brug is een belangrijke schakel voor weg-, spoor- en scheepvaartverkeer. De afmetingen, het gewicht en de aanwezige techniek maken de brug uniek. Het belangrijkste voordeel van de nieuwe Botlekbrug is dat deze meer weg- en treinverkeer aan kan dan de oude brug (meer rijstroken). De nieuwe brug is ook hoger, waardoor deze minder vaak open hoeft (van 50 naar 20 openingen per dag). Gemiddeld gaat de brug 6.000 keer per jaar open om schepen te laten passeren. De gemiddelde duur van een opening is 11 minuten.

Meer informatie

In verband met de veiligheid is het voor publiek niet mogelijk de sloopwerkzaamheden van nabij te volgen.

Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op de pagina A15: voltooien verbinding voor spoorverkeer en (brom)fietsers nieuwe Botlekbrug en in de berichten aan de scheepvaart. Informatie voor goederenvervoerders over het spoor staat op de website van Prorail. Ook kan gebeld worden met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's