Rijkswaterstaat koopt 95 ha grond voor verbreding A2

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat koopt 95 ha grond voor verbreding A2

Gepubliceerd op: 14 november 2017- Laatste update: 14 november 2017 10:52 uur

Om de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide mogelijk te maken, kopen Rijkswaterstaat en de provincie Limburg circa 95 ha grond aan. Het gaat om landbouwgronden, wegen, waterlopen, bermen en bosschages, bedrijfsterreinen en enkele woningen. Het streven is om alle benodigde grond in 2021 in eigendom te hebben, zodat het werk in 2022 van start kan.

‘Het gaat om zo’n 160 grondeigenaren en dan hebben we de pachters en huurders nog niet meegeteld’ , vertelt Ger Jan van Walsum, adviseur grondverwerving bij Rijkswaterstaat. ‘De eigenaren waarvan grond moet worden aangekocht benaderen we in 2018.’ 

Tijdens de inloopavonden in september was Van Walsum aanwezig om vragen te beantwoorden over de grondaankoop: ‘Omwonenden willen vooral weten waar de verbrede A2 straks precies komt te liggen. Ze vragen bijvoorbeeld of de verbreding effect heeft op de omvang van hun eigendom, dat kan landbouwgrond zijn maar ook bedrijfsterreinen of zelfs een deel van de tuin. Ook willen ze weten hoe de procedure van grondaankoop verloopt.’

Procedure grondaankoop

‘In het eerste contact stellen we met de eigenaar vast welke grond we aankopen’, legt Van Walsum uit. ‘Een onafhankelijke taxateur bepaalt de waarde. We bieden de eigenaar een vergoeding aan op basis van volledige schadeloosstelling. Daarbij kijken we naar de waarde van de grond en de gebouwen, inkomstenschade en bijkomende schade. Op basis van de onafhankelijke taxatie ontvangt de eigenaar een bod. Ervaring leert dat we in de meeste gevallen overeenstemming bereiken. Als de eigenaar de grond niet vrijwillig verkoopt, starten we een onteigeningsprocedure. Natuurlijk voor de eigenaar vervelend, maar voor het algemeen belang wel noodzakelijk.’

Onderliggende pagina's