IT voor bruggen en tunnels: liever confectie dan een maatpak

Nieuwsbericht

IT voor bruggen en tunnels: liever confectie dan een maatpak

Gepubliceerd op: 08 november 2017- Laatste update: 09 november 2017 16:58 uur

Het IT-landschap voor bediening van bruggen en tunnels bestaat uit een kluwen van verschillende automatiseringssystemen. Dit maakt onderhoud ingewikkeld en zorgt voor risico’s bij het oplossen van storingen. In lijn met de i-Strategie zet Rijkswaterstaat daarom in op meer standaardisatie en uniformering. Optrekken met de markt is daarbij cruciaal.

In augustus ondertekenden Siemens Mobility en Rijkswaterstaat daartoe een contract voor de Wantijbrug bij Dordrecht. De opdracht aan Siemens: ontwikkel een nieuw automatiseringssysteem met standaardbouwblokken die Rijkswaterstaat dan bij andere bruggen kan hergebruiken. Wat de opdracht extra bijzonder maakt is dat het automatiseringssysteem niet in handen is van de aannemer die de brug renoveert, maar eigendom wordt van Rijkswaterstaat. Ton van der Veen, directeur Bedrijfsvoering en Inkoop, gaat er vanuit dat Rijkswaterstaat op deze manier meer controle krijgt over de uniformiteit van de systemen.

Maatschappelijke opgave in geding

'Tot nu toe mocht de aannemer die ging over het civiele werk zijn eigen IT-partner meenemen', vertelt Van der Veen. 'Deze bedrijven brengen hun eigen oplossingen voor soft- en hardware in. Dit heeft er voor gezorgd dat we nu een divers en complex IT-landschap hebben dat beheer en onderhoud onnodig ingewikkeld maakt. Hierdoor wordt het lastiger om storingen te beperken en snel op te lossen. Om te borgen dat we onze maatschappelijke opgave ook in de toekomst kunnen blijven vervullen, moet daar verandering in komen.'

Grip op informatievoorziening

De systematiek van integraal aanbesteden paste heel goed bij het idee om zo veel mogelijk aan de markt over te laten. Maar volgens Van der Veen zijn goede informatiesystemen tegenwoordig zo cruciaal dat Rijkswaterstaat er zelf grip op moet houden. 'Dat is ook een hoofdgedachte van onze i-Strategie, zegt Van der Veen. 'Die schrijft onder andere voor dat we waar mogelijk standaardoplossingen verkiezen boven maatwerk. Het uitgangspunt is: 1 functie, 1 applicatie. Dat geldt dus straks ook voor de bediening van tunnels en bruggen. Alleen als we de uitvoering van IT-blokken nauwlettend volgen, kunnen we dit waarmaken.'

Werkwijze testen in pilots

Met de opdracht voor de Wantijbrug heeft Rijkswaterstaat een belangrijke eerste stap gezet. Van der Veen benadrukt dat het hier gaat om een pilotproject. 'Marktpartijen reageren overwegend positief op de splitsing van IT en civiele werkzaamheden. Tegelijkertijd zijn ze ook bezorgd. Zo moeten ze straks gaan werken met systemen die ze niet zelf of samen met een vaste partner hebben bedacht. Dat is trouwens niet nieuw, aannemers zijn bijvoorbeeld al verplicht om glasvezelkabels van KPN te gebruiken in projecten. Daarvoor mogen ze dus ook geen eigen leverancier meer aandragen. In het project van de Wantijbrug leren we hoe we die werkwijze ook voor automatiseringssystemen van bruggen, sluizen en tunnels effectief kunnen toepassen.'

Kostenvoordeel vanaf derde project

Uiteindelijk moet de nieuwe werkwijze ervoor zorgen dat het voor Rijkswaterstaat eenvoudiger wordt om bruggen, sluizen en tunnels te beheren. Van der Veen: 'Dat niet alleen; als het goed is, levert de standaardisatie over een jaar of 10 ook kostenvoordeel op. Voor de eerste projecten moeten de uniforme bouwblokken nog ontwikkeld worden, maar omdat we ze telkens kunnen hergebruiken gaan we vanaf project 3

geld besparen. Kortom: we werken aan een aanpak die ons en daarmee de maatschappij voordeel oplevert.'

Marsroute voor samenwerking met de markt

Van der Veen benadrukt dat Rijkswaterstaat de markt nauw betrekt bij de standaardisatie. 'Zowel voor ons als voor de markt betekent het een hele verandering. De eerste oriënterende gesprekken daarover hebben we al gevoerd en we ontwikkelen nu een marsroute voor de manier waarop we samen willen optrekken. Het is een mooi voorbeeld van hoe we ook de Marktvisie in de praktijk brengen. Daar ben ik trots op en ik ben ervan overtuigd dat we dit samen mét de markt tot een succes maken.'

Onderliggende pagina's