Dorrebrug en Warmtinkbrug over Twentekanalen later open door uitloop werkzaamheden

Nieuwsbericht

Dorrebrug en Warmtinkbrug over Twentekanalen later open door uitloop werkzaamheden

Gepubliceerd op: 17 november 2017- Laatste update: 17 november 2017 16:05 uur

De versterkingswerkzaamheden aan de Dorrebrug en de Warmtinkbrug over de Twentekanalen lopen uit. Daardoor zullen de bruggen niet volgens planning worden opengesteld voor wegverkeer op vrijdag 1 december.

Rijkswaterstaat streeft er nu naar de bruggen op zaterdag 23 december weer in gebruik te nemen. Tot dat moment blijven de huidige omleidingen van kracht.

Bij aanvang van de werkzaamheden moesten beide bruggen 70 cm worden opgetild, dit heet vijzelen. Het vijzelen is nodig om voldoende doorvaarthoogte voor passerende scheepvaart te houden tijdens de werkzaamheden. Bij de voorbereidingen voor het vijzelen bleek dat er nader onderzoek nodig was naar de effecten van het vijzelen op de constructie van de bruggen.

Ondersteuningsconstructies

Aannemer van Hattum en Blankevoort heeft extra ondersteuningsconstructies moeten bouwen om de bruggen veilig te kunnen vijzelen. Dat is gelukt en we werken er hard aan om de uitloop zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe streefdatum voor openstelling voor het wegverkeer is nu zaterdag 23 december, mits de weersomstandigheden gunstig blijven. De scheepvaart wordt niet belemmerd en kan gewoon onder de bruggen doorvaren.

Samenwerking Rijk en regio

Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeenten Lochem en Hof van Twente werken samen aan het versterken van 4 bruggen over de Twentekanalen: de Ehzerbrug, de Markelosebrug, de Dorrebrug en de Warmtinkbrug. De vier bruggen hadden onvoldoende draagkracht om het steeds zwaardere vracht- en landbouwverkeer te verwerken. De kosten van deze maatregelen worden verdeeld tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale partners. De bruggen zijn eigendom van Rijkswaterstaat, de wegen eroverheen zijn in beheer bij de gemeente Lochem (Ehzerbrug), de gemeente Hof van Twente (Dorrebrug en Warmtinkbrug) en de provincie Overijssel (Markelosebrug).

Meer informatie?

Voor meer informatie kan men terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

Onderliggende pagina's