Chemelot nauw betrokken bij verbreding A2

Nieuwsbericht

Chemelot nauw betrokken bij verbreding A2

Gepubliceerd op: 14 november 2017- Laatste update: 14 november 2017 10:44 uur

Chemelot is een van Nederlands grootste chemie- en materialenclusters, gelegen tussen de A2 en A76. Dagelijks reizen duizenden medewerkers via deze wegen naar een van de 150 bedrijven op het Industrial Park of naar de Brightlands Chemelot Campus. De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide is voor hen dan ook een welkome verbetering. Reden voor Chemelot om hierin samen met Rijkswaterstaat op te trekken.

Meer dan 8.000 vaste medewerkers reizen dagelijks naar het 800 ha grote terrein van Chemelot in Limburg. Tel daar nog eens de vele indirecte werknemers bij op die op projectbasis meedraaien bij onderhoudstops en toeleveranciers. Ook de aanvoer van grondstoffen gebeurt, naast pijpleiding, spoor en water, via de weg. Kortom, er is continu bedrijvigheid op de wegen richting dit gigantische chemiecluster. Dat vraagt om een goede bereikbaarheid en degelijke infrastructuur. En ook met het oog op veiligheid is een vloeiende doorstroming van verkeer belangrijk.

Groeiambities

‘Via de A2 en A76 zijn onze toegangspoorten – op wat stokkend spitsverkeer na – goed bereikbaar. Tenminste, nóg wel’, benadrukt Robert Claasen, Executive Director van Chemelot. ‘We hebben immers forse ambities. In 2025 willen we de meest competitieve en duurzame chemie- en materialensite van Europa zijn. We zetten in op meer bedrijven en 4.000 tot 5.000 extra medewerkers. Dat leidt tot een toenemende aan- en afvoer van grondstoffen en producten en natuurlijk personenvervoer. De bereikbaarheid van Chemelot moet je op die groei aanpassen. De toekomstige verbreding van de A2 draagt daar gunstig aan bij.’

Veiligheid en doorstroom

Om deze groei soepel te laten verlopen, is Chemelot volop in gesprek met Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en omwonenden. ‘Samen zoeken we naar de beste oplossingen, waarbij wij 3 aspecten in het oog houden’, aldus Claasen. ‘We willen uiteraard dat de verbrede A2 onze groei voldoende kan opvangen. Wat voor Chemelot echter nog belangrijker is, zijn de veiligheid en de doorstroom van het verkeer. Gevaarlijke stoffen worden deels via de weg vervoerd, dus het nemen van de afritten moet veilig zijn en blijven. Ook moet het verkeer blijven doorstromen. Vooral in het geval van een calamiteit wil je geen file naast een chemische site.’

Alternatieven overwegen

De gesprekken verlopen constructief en open. Neem als voorbeeld de afrit bij de Urmonderbaan. In het plan is opgenomen dat deze deels wordt versmald. Maar met het oog op toenemend vrachtverkeer is Claasen daar geen voorstander van. ‘Mede in het licht van onze groei bekijken we bij Chemelot diverse alternatieven. Denk aan het eventueel verplaatsen van deze afrit richting noorden. Wij zijn van mening dat je daarmee files en knelpunten bij calamiteiten voorkomt. Het verleggen van de afrit verbetert de bereikbaarheid van ons Industrial Park en de Campus, en het versterkt de economische structuur van de regio.’

In gesprek blijven

In de samenwerking met Rijkswaterstaat is volgens Claasen alles bespreekbaar. ‘In feite zijn wij het nieuwe regeerakkoord al een stap voor. Het kabinet pleit voor nauwere samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Met name als het gaat om energietransitie, uitstoot van CO2 en infrastructurele aanpassingen. Ik ben blij dat die lijnen hier al openliggen. Dat we samen constructief naar de toekomst kijken. Willen we de verbreding van de A2 met onze groeiambities combineren, dan moeten we goed met elkaar in gesprek blijven. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze samenwerking zo kunnen voortzetten.’

Onderliggende pagina's