Bouw Reevesluis Drontermeer van start

Nieuwsbericht

Bouw Reevesluis Drontermeer van start

Gepubliceerd op: 13 november 2017- Laatste update: 13 november 2017 14:06 uur

De bouw van de Reevesluis in het Drontermeer is op 9 november gestart. Bestuurders van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen zetten letterlijk de eerste schop in de grond. Hiermee zijn de werkzaamheden voor het project IJsseldelta fase 2 ook officieel begonnen.

'Dankzij alle maatregelen, die we samen nu nemen in dit gebied, is in 2022 de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle-Dronten op orde', zegt Ype Heijsman, directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren 4 nieuwe maatregelen om de regio Kampen-Zwolle-Dronten beter te beschermen tegen hoogwater.

Reevesluis

De Reevesluis neemt de functie over van de huidige Roggebotsluis. Door de aanleg van de Reevesluis wordt het Drontermeer gesplitst in 2 delen: een noordelijk deel met een dynamisch peil en een open verbinding tussen IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer. En een zuidelijk deel met een vast peil. De nieuwe schutsluis zorgt voor een nog betere doorstroming van het water en houdt het waterpeil in het zuidelijk deel stabiel. Pas op het moment dat alle maatregelen in de IJsseldelta zijn gerealiseerd en het Reevediep klaar is voor gebruik, wordt de huidige Roggebotsluis verwijderd. Op die plek is dan een nieuwe brug beschikbaar voor de N307. In de aanlegperiode zijn daarom tijdelijk 2 schutsluizen in gebruik.

Alle maatregelen in de IJsseldelta zijn in 2022 klaar. Daarmee is het gebied in de driehoek Kampen-Zwolle-Dronten dus waterveiliger, klimaatbestendiger, natuurrijker en verkeersveiliger. Deze integrale gebiedsontwikkelingsaanpak is 1 van de eerste projecten dat binnen het landelijke Deltaprogramma wordt uitgevoerd.

Onderliggende pagina's