Ambitie Rijkswaterstaat: Afsluitdijk energieneutraal

Nieuwsbericht

Ambitie Rijkswaterstaat: Afsluitdijk energieneutraal

Gepubliceerd op: 17 november 2017- Laatste update: 23 november 2017 16:42 uur

De ambitie van Rijkswaterstaat is om de Afsluitdijk energieneutraal te maken. De energie die nodig is willen we dan ook lokaal, op eigen grond en duurzaam opwekken.

Grote pompen in de Afsluitdijk

Tijdens de versterking van de Afsluitdijk worden er grote pompen geplaatst. Dat is nodig om meer en sneller water af te kunnen voeren, zodat we ook in de toekomst ons land kunnen blijven beschermen tegen overstromingen. De huidige spuisluizen hebben voor de toekomst niet genoeg capaciteit in de winter en kunnen bovendien alleen bij laagwater op het Wad het overtollig water uit het IJsselmeer afvoeren. Om zulke enorme pompen te kunnen laten draaien is de hoeveelheid energie die nodig is ook groot.

We hebben daarom gezocht naar plekken waar zonnepanelen kunnen worden ingepast in het landschap om deze energie op te wekken. We zijn daarvoor in gesprek gegaan met een mensen die rond de dijk wonen of een belang hebben in de omgeving. We hebben ook gekeken naar het landschap, de natuur en de mogelijkheden voor aansluitingen op het elektriciteitsnet.

Bomenkap en herbeplanting

Van de beschikbare 90 ha rijksgrond is na overleg met omwonenden en stakeholders 60 ha afgevallen. Voor de overige 30 ha, zijn locaties onderzocht. Na gesprekken met omwonenden en stakeholders zijn de oksels binnen de wegen van de opritten en afritten bij Den Oever besproken als een van de mogelijke locaties. Het gaat dan om circa 3 tot 4 ha, Hiervoor zouden dan bomen op die plek moeten wijken. De bomenrij bij de oude zeedijk van Wieringen en het Robbenoordbos zijn ook bekeken. Deze blijven behouden.

Er is een petitie gestart door omwonenden tegen de locatie in de oksel van de A7/afrit N99 bij Den Oever. We zijn het met de omwonenden eens dat het CO2 gebruik omlaag moet. Naast het plaatsen van zonnepanelen willen we daarom ook de bomen die voor de zonnepanelen zouden moeten wijken, op een andere plek compenseren door het planten van nieuwe bomen. We volgen daarvoor de richtlijnen van de Wet Natuurbescherming.

In gesprek over inpassing zonnepanelen

We hebben locaties gezocht die de omgeving het meest sparen. Maar we willen graag het gesprek aangaan over waar dat nog beter kan. In week 47 hebben we een gesprek met Stichting Landschapszorg Wieringen en op 29 november is er een inloopavond van 19.00 tot 21.00 uur in het informatiecentrum op Kornwerderzand (Sluisweg 1a). Daar lichten we de plannen toe en zullen we vragen van mensen zo goed mogelijk beantwoorden. Vanaf 9 november zijn de stukken openbaar en kan iedereen die dat wil zijn suggesties aandragen door een zienswijze in te dienen. Dit kan op de website van Platform Participatie. Lees meer informatie op de projectpagina Project Afsluitdijk.

Onderliggende pagina's