73 zienswijzen op ontwerptracébesluit verbreding A2

Nieuwsbericht

73 zienswijzen op ontwerptracébesluit verbreding A2

Gepubliceerd op: 16 november 2017- Laatste update: 16 november 2017 10:37 uur

Het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) voor de verbreding van de A2 hebben 73 zienswijzen opgeleverd. De plannen voor de verbreding tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide lagen van 8 september tot en met 19 oktober 2017 ter inzage. Opvallend is dat 1 zienswijze is ingediend met 401 handtekeningen van inwoners uit Guttecoven.

De zienswijzen gaan over uiteenlopende thema’s, maar in totaal komen 14 verschillende thema’s terug in de zienswijzen. Het thema geluid is vaak benoemd in de zienswijzen. Inwoners van onder andere Guttecoven en De Loop dringen verder aan op maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen. Ook de luchtkwaliteit en de inpassing van de parkway zijn veelgenoemde thema’s. Inwoners uit Born, Baakhoven, Guttecoven en Urmond vragen bijvoorbeeld om dichte beplanting om overlast van geluid en fijnstof te beperken. Ook zijn er zienswijzen ingediend over het ontwerp van de A2 en het onderliggend wegennet.

Wat gebeurt er met de zienswijzen?

Rijkswaterstaat bundelt de zienswijzen en voorziet deze van een antwoord. Deze zogeheten ‘Nota van Antwoord’ wordt bij het tracébesluit ter inzage gelegd. Indieners van een zienswijze ontvangen hierover bericht. In de Nota van Antwoord staat onder andere beschreven welke zienswijzen leiden tot een wijziging van het ontwerptracébesluit. De minister stelt het tracébesluit naar verwachting in 2018 vast.

Onderliggende pagina's