Uitwerking publieksideeën Heesseltsche Uiterwaarden

Nieuwsbericht

Uitwerking publieksideeën Heesseltsche Uiterwaarden

Gepubliceerd op: 26 oktober 2017- Laatste update: 26 oktober 2017 11:51 uur

In overleg met de gemeente Neerijnen is begin 2014 het trekpontje over de grote nevengeul vervallen. Dit pontje stond aanvankelijk vermeld in het inrichtings- en beheerplan van het project Heesseltsche Uiterwaarden.

Vanwege de breedte van de grote nevengeul en de wisselende waterstand bleek het trekpontje technisch niet haalbaar. Ook bleek de situatie ter plaatse onvoldoende veilig omdat er minder toezicht aanwezig is op deze afgelegen locatie. Er is toen afgesproken dat wij op zoek zouden gaan naar een beter alternatief met recreatieve toepassingen. Op voorwaarde dat dit alternatief technisch en financieel haalbaar zou zijn.

In november 2015 heeft Rijkswaterstaat belangstellenden uitgenodigd om ideeën in te dienen. Bij deze oproep voor alternatieven was een aantal criteria voor ‘het beste idee’ vermeld. Zo moest dit onder andere aansprekend zijn voor een bredere doelgroep en de veiligheid moest gewaarborgd zijn. In totaal hebben 16 mensen 14 verschillende ideeën ingediend. De keuze is gevallen op de combinatie van het -in beperkte mate- opknappen van de botenhelling, het realiseren van een aanlegsteiger voor kleine boten en een visplek die toegankelijk is voor mindervaliden. De locatie is de noordoever van de grote nevengeul, naast het steenfabrieksterrein. Staatsbosbeheer neemt het beheer op zich, omdat de genoemde voorzieningen op haar grondgebied worden aangelegd. 

De uitwerking en de aanleg van de voorzieningen heeft wat langer op zich laten wachten. Aannemer Martens en Van Oord werkt momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat deze voorzieningen verder uit. Rijkswaterstaat zal een besluit nemen over de definitieve ontwerpen en de kosten ervan. Zodra dit besluit genomen is, maken wij dit bekend via deze nieuwsbrief.

Onderliggende pagina's