Stand van zaken project verbreding Wilhelminakanaal Tilburg

Nieuwsbericht

Stand van zaken project verbreding Wilhelminakanaal Tilburg

Gepubliceerd op: 27 oktober 2017- Laatste update: 27 oktober 2017 14:19 uur

De provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en het Rijk hebben afgelopen week een constructieve stuurgroep gehad. Hier lagen de onderzoeken van Rijkswaterstaat, uitgevoerd in opdracht van het ministerie, naar een mogelijk alternatieve oplossing voor de geohydrologische problemen bij de verbreding van het Wilhelminakanaal, de zogeheten laagwaterpeilvariant, voor.

Ook reviews van de onafhankelijke deskundigen als de Commissie van Wijzen, ingehuurde deskundigen en de reacties van betrokken partijen en de deskundige Reeshofbewoner maakten daarvan onderdeel uit.

Om te komen tot een zorgvuldige afweging tussen de herbouw van sluis II en het alternatief van een laagwaterpeilvariant is geconstateerd dat er nog enkele technische aspecten uitgezocht moeten worden. De stuurgroep komt daarom over enkele weken opnieuw bij elkaar om tot een definitieve afweging te komen. Alle betrokken partijen worden daarover geïnformeerd. Na deze afweging nemen Provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat een definitief besluit.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de projectpagina Wilhelminakanaal: verbreding, verdieping en nieuwe sluis.

Onderliggende pagina's