Schultz tekent Startbeslissing verkenning wegverbreding A4 bij Leiden

Nieuwsbericht

Schultz tekent Startbeslissing verkenning wegverbreding A4 bij Leiden

Gepubliceerd op: 25 oktober 2017- Laatste update: 01 november 2017 10:45 uur

De A4 is de drukste weg van Nederland en verbindt 2 dichtbevolkte metropoolregio’s: Amsterdam en Rotterdam-Den Haag.

Joop van Houdt

Door een sterke toename van het verkeersaanbod door de aantrekkende economie stagneert de doorstroming ter hoogte van Leiden waar de hoofdrijbaan (in beide richtingen) van 3 naar 2 rijstroken gaat.

De minister heeft eerder dit jaar laten onderzoeken wat het effect is van het doortrekken van de derde rijstrook op de hoofdrijbaan van de A4 in een korte en lange variant om de doorstroming te verbeteren. Met het tekenen van de startbeslissing geeft minister Schultz het startsein voor de MIRT-Verkenning naar capaciteitsuitbreiding A4 Knooppunt Burgerveen - N14. De Startbeslissing is de eerste (formele) stap in de Tracéwetprocedure. In de verkenningsfase die volgt zullen verdere ideeën ter verbetering van de doorstroming worden opgevraagd, worden beoordeeld en worden vergeleken met het voorkeursalternatief dan wel beargumenteerd afgewezen. De verkenningsfase eindigt met de Voorkeursbeslissing, waarna de Planuitwerkingsfase kan starten.

De A4 tussen Burgerveen en Leiden stond jarenlang hoog in de filetop tien. Daarom is dit stuk in 2014 verbreed naar 2x2+1 rijstrook in beide richtingen. De doorstroming is daarna verbeterd maar tijdens de spits ontstaat ook op de verbrede A4 opnieuw filevorming. Deze filevorming heeft te maken met een sterke toename van het verkeersaanbod door de aantrekkende economie. Rijkswaterstaat heeft laten onderzoeken wat het effect op de doorstroming zou zijn van een extra rijstrook op de A4, dit wordt in de MIRTverkenning verder uitgewerkt.

Onderliggende pagina's