Natuurcompensatie bij verbreding A27 Houten - Hooipolder

Nieuwsbericht

Natuurcompensatie bij verbreding A27 Houten - Hooipolder

Gepubliceerd op: 16 oktober 2017- Laatste update: 18 oktober 2017 14:51 uur

Natuurcompensatie is een belangrijk onderdeel van veel Rijkswaterstaatprojecten. Zo ook bij de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. 'Als je een weg verbreedt, tast je de natuur aan', legt Erik Opdam, adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat, uit. 'En dat moet je herstellen. We doen dat in de vorm van compensatie.'

In het Ontwerptracébesluit voor de A27 Houten - Hooipolder staat hoeveel hectare natuur- en bosgebied verloren gaat bij de verbreding van de snelweg. En waar Rijkswaterstaat van plan is om dat te compenseren. Erik Opdam heeft hier de afgelopen maanden verdieping in aangebracht. 'Zodat we dit in het Tracébesluit definitief kunnen vastleggen.'

Herplantplicht

Rijkswaterstaat heeft een herplantplicht voor bomen die moeten wijken voor de verbreding van wegen. Dit wordt ook wel boscompensatie genoemd. Opdam: 'Dit mag op elke locatie in Nederland, maar we streven ernaar dit in de buurt van het projectgebied te doen.' De afgelopen periode heeft Opdam de plannen uit het OTB voor boscompensatie meer in detail bekeken. 'Kunnen we inderdaad bomen planten op de stukken grond die we hiervoor in gedachten hebben en wie gaat ze straks beheren? Op eigen grond van Rijkswaterstaat kan dat doorgaans eenvoudig. Maar als het gaat om gronden die in het bezit zijn van gemeenten, waterschappen, provincies en particulieren, moet je er samen zien uit te komen. We hebben daarover de afgelopen maanden veel overlegd.'

Vleermuizen

Bij het zoeken naar mogelijkheden voor boscompensatie houdt Rijkswaterstaat ook rekening met beschermde diersoorten. 'Vleermuizen gebruiken bomen als bakens langs hun vliegroutes, bijvoorbeeld om de A27 over te kunnen steken. Haal je die bomen weg, dan loop je het risico dat de vleermuizen niet meer weten hoe ze bij hun foerageergebied moeten komen.' Voor dit soort gevallen heeft Opdam bekeken of er bomen gezet kunnen worden langs wegen van provincies, gemeenten en waterschappen. Dat is goed gelukt, op een enkele locatie na. 'Bijvoorbeeld in de Alblasserwaard', licht Opdam toe. 'Daar zouden we door het plaatsen van extra bomen het open landschap te veel aantasten. Bovendien zouden die bomen ook beschermde roofvogels aantrekken, die op hun beurt weer jagen op beschermde weidevogels in de omgeving.' Maar ook voor dit specifieke geval is een oplossing gevonden. 'We bekijken nu of het acceptabel is om op die locatie geen extra bomen bij te planten. Er is daar namelijk al een vleermuisroute aangetroffen, dankzij enkele bestaande bomen en struiken.'

Natuurgebieden

Naast het herplanten van bomen gaat het ook om compensatie van beschermde natuurgebieden die worden aangetast. 'Rijkswaterstaat brengt deze natuur - die onderdeel is van het Nationale Natuurnetwerk - in dezelfde provincie terug', aldus Opdam. 'Ook hier trekken we op met andere partijen. In de provincie Noord-Brabant denken we er bijvoorbeeld aan om samen met een waterschap een natuurgebied uit te breiden. En in Utrecht zijn er mogelijkheden voor natuurontwikkeling op grond van de provincie. In Zuid-Holland kopen we mogelijk zelf grond aan voor nieuwe natuur.' Opdam plaatst tot slot nog wel een kanttekening. 'Bij de plannen voor natuur- en boscompensatie is Rijkswaterstaat uitgegaan van het OTB. Maar door het besluit van de minister om 3 bruggen geheel te vervangen, kan de omvang van de bos- en natuurcompensatie nog veranderen. Bij het TB zullen we aanvullende maatregelen en oplossingen aandragen.'

Onderliggende pagina's